ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το λογισμικό πίσω από τη γρήγορη απονομή των συντάξεων Δημοσίου

Το λογισμικό πίσω από τη γρήγορη απονομή των συντάξεων Δημοσίου

Ένα «έξυπνο» λογισμικό που καθιστά περιττή την παρέμβαση του ανθρώπου βρίσκεται πίσω από την γρήγορη απονομή των συντάξεων του Δημοσίου. Το δημιούργησε η ομάδα συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) υπό τον καθηγητή Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, σε συνεργασία με τον επικεφαλής ομάδας έργου για την εκκαθάριση των συντάξεων Μιχάλη Κεφαλογιάννη και τον υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ Αλ. Βαρβέρη.

Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως αναφέρουν όσοι γνωρίζουν, βρίσκεται αντιμέτωπη με την πολυπλοκότητα του συνταξιοδοτικού και τις πολυάριθμες νομοθετικές παρεμβάσεις. Ενδεικτικά, μόνο η αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου των βασικών κατηγοριών διαθέτει περισσότερους από 60 πιθανούς συνδυασμούς που εκλήθη να βάλει σε τάξη το λογισμικό της ΓΓΠΣΔΔ.

Μία από τις πολυάριθμες περιπτώσεις που εκλήθη να διαχειριστεί το σύστημα αφορά υπάλληλο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις εξής μεταβλητές:

  • υπηρεσία στο Δημόσιο
  • αίτηση μειωμένης σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας,
  • διαστήματα διαδοχικής ασφάλισης στο ΙΚΑ
  • αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για το χρόνο αναγνώρισης παρακρατήθηκε αυτόματα η σχετική οφειλή
  • αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από μισθούς, το οποίο συμψηφίστηκε με τα αναδρομικά της σύνταξης.

«Πρόκειται για πρωτοφανή και καινοτόμα προσέγγιση για συντάξεις Δημοσίου που είχε πραγματοποιηθεί μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Παράδειγμα αποτέλεσε και η εμπειρία που είχαμε αποκομίσει από την παλιά αυτοματοποίηση εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων, με το νέο σύστημα να γίνεται πράξη, για πρώτη φορά, από τους εργαζόμενους της ΓΓΠΣΔΔ και της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών, σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ» αναφέρει στο Moneyreview.gr ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Το παρασκήνιο

Το λογισμικό, που δημιούργησε μία ομάδα υπαλλήλων της ΓΓΠΣΔΔ με μακροχρόνια εμπειρία στο πληροφοριακό σύστημα συντάξεων, αναπτύχθηκε σταδιακά. Κι αυτό με στόχο το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων Δημοσίου να αντιμετωπίζεται, αρχικά, ανά περίπτωση. Η σημασία της τακτικής αυτής γίνεται αντιληπτή, εάν ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Η ομάδα της ΓΓΠΣΔΔ, είχε υποστήριξη από επιχειρησιακούς εισηγητές και στελέχη πληροφορικής από τον ΕΦΚΑ, ενώ δέχτηκε βοήθεια από ιδιώτες.

Το λογισμικό λειτουργεί ως ψηφιακός εισηγητής, δηλαδή πραγματοποιεί την επεξεργασία όλων των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων από:

  • το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάταξης (e-ΔΑΥΚ) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία αποχώρησης του υποψήφιου συνταξιούχου,
  • ειδική εφαρμογή που δημιουργήθηκε για την συμπληρωματική ψηφιοποίηση δεδομένων από τον φυσικό φάκελο συνταξιοδότησης
  • στοιχεία που αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)

Επίσης, ελέγχει και εισάγει τα δεδομένα στο ΠΣΕΕΣ και εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.

Για να επιτευχθούν γρήγορα αποτελέσματα, όπως αναφέρουν όσοι γνωρίζουν, αρχικά, κατηγοριοποιήθηκαν οι εκκρεμείς υποθέσεις σε απλές με πλήρη ασφαλιστικό βίο στο Δημόσιο, με διαδοχική και από προϋπηρεσία από τον ιδιωτικό τομέα και με αναγνωρίσεις, στρατού, παιδιών, σπουδών.

Με τον τρόπο αυτό, κατέστη εφικτό να απονεμηθούν οι πρώτες 100 «απλές» συντάξεις τον Απρίλιο. Τον Μάιο το λογισμικό εκκαθάρισε περισσότερες από 1.000 συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων, αριθμός που εκτοξεύθηκε σε 5.118, σε 48 μόλις ώρες, τον Σεπτέμβριο. Το τελευταίο εξάμηνο υπολογίζεται ότι απονεμήθηκαν πάνω από 13.000 εκκρεμείς συντάξεις.

Το λογισμικό της ΓΓΠΣΔΔ «εκπαιδεύτηκε» σταδιακά για να αντιμετωπίζει και σύνθετες κατηγορίες συντάξεων, όπως συνταξιούχους με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης σε πολλά Ταμεία, υπηρεσία εκτάκτου στο Δημόσιο, αιτήματα για μειωμένες συντάξεις, βαρέα ανθυγιεινά, αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου στρατού, σπουδών, παιδιών κ.ά. Η δαιδαλώδης νομοθεσία για τις συντάξεις των Δημοσίων υπαλλήλων (απλοί υπάλληλοι υπουργείων, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι από ευγενή Ταμεία, ιατροί ΕΣΥ και νοσηλευτές, καθηγητές όλων των βαθμίδων, δικαστικοί, δημοτικοί υπάλληλοι κ.ά.) καθιστά το εγχείρημα εξαιρετικά πολύπλοκο.  

«Σήμερα το 55% των συντάξεων του Δημοσίου απονέμονται αυτόματα, ενώ με βελτίωση όλων των φάσεων της διαδικασίας στο άμεσο μέλλον στοχεύουμε για το 75% τουλάχιστον όλων των κατηγοριών των συντάξεων Δημοσίου. Αυτό το ποσοστό υπάρχει γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα με δηλώσεις που δεν ολοκληρώνονται λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων στο το e-ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάταξης) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία αποχώρησης του υποψήφιου συνταξιούχου και πρέπει αυτά να συμπληρωθούν ή διορθωθούν» εξηγεί ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Επίσης, σε ορισμένες συνταξιοδοτικές αιτήσεις δεν υπάρχουν επαρκή ψηφιακά δεδομένα για την αυτόματη απονομή της σύνταξης, όπως ενδεικτικά ο ολοκληρωμένος διαδοχικός χρόνος ασφάλισης σε τέως ασφαλιστικούς Φορείς του e-ΕΦΚΑ στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, όπως επίσης και οι αποδοχές ορισμένων μηνών στο ΔΑΥΚ.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News