Business & Finance Τρίτη 1/11/2022, 17:17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφίστηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Διευκρινίσεις από το ΥΠΟΙΚ

Ψηφίστηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Διευκρινίσεις από το ΥΠΟΙΚ

Κατά πλειοψηφία από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ψηφίσθηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» από την Ολομέλεια. Αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 το καταψήφισαν.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση τόνισε πως «με αυτή την κωδικοποίηση αποκτούμε ένα σημαντικό εργαλείο για τους φορολογούμενους και την διοίκηση». Υπογράμμισε ότι με την μεταρρύθμιση αυτή «δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις διατάξεις που κωδικοποιούνται. Αίρονται πιθανές αναντιστοιχίες και στην ορολογία τους. Καταργούνται ρυθμίσεις που ήταν ανενεργές, σιωπηρά καταργημένες ή που έχουν εξαντλήσει το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο». Αποτέλεσμα της κωδικοποίησης είναι «να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα, με εσωτερική συνοχή, συμβατό με όλη την κείμενη νομοθεσία, κατανοητό και εύχρηστο για την διοίκηση και τους διοικούμενους». Πρόκειται για «νομοθέτημα τομή, καθώς δημιουργεί ενιαίες διαδικασίες προσδιορισμού και είσπραξης, επιβαλλόμενες κυρώσεις για όλα τα φορολογικά έσοδα».

Ο κ. Βεσυρόπουλος επισήμανε πως ο ΚΦΔ επιδρά με τους άλλους φορολογικούς κώδικες. Τόνισε πως αυτή η κωδικοποίηση «ήταν επιβεβλημένη, καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2014 που ισχύει και εφαρμόζεται, για εννέα σχεδόν έτη, έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, με περισσότερους από 50 νόμους». Παράλληλα επηρεάστηκε και από τις οργανωτικές αλλαγές που υπήρξαν στην διοίκηση, όπως με τη σύσταση της ΑΑΔΕ, δημιουργώντας αναντιστοιχίες, ασυνέπειες, επικαλύψεις και παρερμηνείες, όπως σημείωσε. Τώρα έχουμε «ένα κώδικα επικαιροποιημένο, συστηματικό, ενιαίο και συνεκτικό για όλους» είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και τόνισε πως «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά αποφασιστικά σε μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο όχι μόνο τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Με ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα».

Διευκρινίσεις από το ΥΠΟΙΚ

Στο μεταξύ το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου, που κάνουν λόγο για μείωση ποινών σε υποθέσεις φοροδιαφυγής μέσω του νέου, κυρωθέντος ήδη, Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), επισημαίνει τα ακόλουθα:

1ον. Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) που ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης στο πεδίο της φορολογίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους δικαίου. Είναι προϊόν νομοθετικής κωδικοποίησης, με στόχο τη συστηματοποίηση, απλοποίηση και ενσωμάτωση διατάξεων του υφιστάμενου Κώδικα και εν γένει της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, χωρίς καμία δυνατότητα μεταβολής του ουσιαστικού περιεχομένου τους. Άλλωστε, κατά την κωδικοποίηση της νομοθεσίας δεν μεταβάλλεται η ουσία των διατάξεων που ενσωματώνονται στον νέο Κώδικα, ούτε εισάγονται νέες διατάξεις, ενσωματώνεται όμως υποχρεωτικά η υφιστάμενη νομοθεσία.

Μέσω του νέου Κώδικα, αντιμετωπίζονται προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές τροποποιήσεις που έγιναν στον ν. 4174/2013, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, ημερομηνία από την οποία ισχύει και εφαρμόστηκε ο ΚΦΔ. Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ενοποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις που ισχύουν και απαλείφονται διατάξεις, οι οποίες έχουν καταστεί ανενεργές λόγω εφαρμογής νεότερων διατάξεων, καθώς και διατάξεις που έχουν εξαντλήσει το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο.

2ον. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ορίζει τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και ευθυγραμμίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία, ήτοι εν προκειμένω με τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα του 2019.

Συνεπώς, ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τις ποινές που επιβάλλονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και προβλέπονται από τον νέο Ποινικό Κώδικα, τον νόμο 4619/2019 που νομοθέτησε η προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και ο οποίος λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία της νομοθετικής κωδικοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι με τα άρθρα 463 και 83 του νέου Ποινικού Κώδικα, μειώθηκαν οι ποινές για διάφορα ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η φοροδιαφυγή για την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 463 παρ. 3 του νέου Ποινικού Κώδικα προβλέπεται ότι: «Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη έως 10 έτη, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 περίπτωση δ. Η πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της». Επομένως, οι προβλέψεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αντιστοιχούν στα οριζόμενα των άρθρων 463 παρ. 3 και 83 περ. δ του νέου Ποινικού Κώδικα, δηλαδή τη φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή την κάθειρξη έως έξι (6) έτη.

Τα ανωτέρω ήδη εφαρμόζονται από τα ποινικά δικαστήρια και τον Άρειο Πάγο, όπως προκύπτει από σειρά αποφάσεων ΑΠ (ΠΟΙΝ) 244/2020, ΑΠ (ΠΟΙΝ) 653/2020, ΑΠ (ΠΟΙΝ) 736/2020) με τις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο εφαρμόζει τον επιεικέστερο ποινικό νόμο, δηλαδή τον νέο Ποινικό Κώδικα, και για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής που έχουν διαπραχθεί σε χρόνο προ της ενάρξεως ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα.

Ενδεικτικά, παρατίθεται σύντομο απόσπασμα του σκεπτικού της δεύτερης απόφασης:

«Επίσης, κατά το άρθρο 511 εδ. δ` του ισχύοντος από 1-7-2019 ΚΠοινΔ (Ν. 4620/2019), …… , ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. …… Με το τελευταίο δε αυτό άρθρο (83 περ. γ` ΠΚ), …….. ορίζεται ότι, αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα έτη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι έτη».

«Το Υπουργείο Οικονομικών με συνέπεια υποστηρίζει, με τις ομάδες εργασίας του, το έργο της νομοθετικής κωδικοποίησης. Με τη σημερινή κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας από την Ολομέλεια της Βουλής υπηρετείται η ανάγκη της ασφάλειας δικαίου, βάσει των κανόνων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ φορολογούμενων πολιτών και επιχειρήσεων με τη Φορολογική Διοίκηση. Συνεπώς, ο νέος Κώδικας, σε καμία περίπτωση, δεν περιλαμβάνει ούτε αλλαγές σε ποινές που επιβάλλονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, ούτε καμία άλλη τροποποίηση υφιστάμενου νόμου», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News