ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί δεν μας αναβάθμισε η Moody’s: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας

Γιατί δεν μας αναβάθμισε η Moody’s: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας

Το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας στηρίζεται από το καλό track record επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, την ισχυρή στήριξη από τους πιστωτές και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, που έχει οδηγήσει σε ορατή βελτίωση των θεσμών, της διακυβέρνησης και του τραπεζικού κλάδου. Όμως, παρά την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την πανδημία, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη αποτελεί κίνδυνο, σημειώνουν οι αναλυτές της Moody’s, σε νέα έκθεσή τους, έπειτα από την απόφασή τους να διατηρήσουν αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση, την Παρασκευή.

Τα ισχυρά σημεία

–          Ισχυρό track record στην υλοποίηση απαιτητικών μεταρρυθμίσεων.

–          Πολύ χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους, μέτριες δανειακές ανάγκες εν μέσω συνεχιζόμενης στήριξης από τους πιστωτές.

–          Πολύ υψηλότερα επίπεδα πλούτου σε σχέση με τις άλλες χώρες αντίστοιχης πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι προκλήσεις

–          Η μείωση του πολύ υψηλού χρέους που εξαρτάται από τη συνετή δημοσιονομική στάση κατά τα επόμενα χρόνια.

–          Η διατήρηση της εστίασης στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.

–          Η συνεχιζόμενη εστίαση στη βελτίωση της ισχύος του τραπεζικού τομέα.

Τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση

Η συνέχιση των φιλικών για την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις πολιτικών και δέσμευση στη δημοσιονομική προσαρμογή, ανεξαρτήτως του κυβερνητικού σχήματος που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβάσεις των προσδοκιών σε μακροοικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο, θα υποστήριζε την αναβάθμιση του outlook σε θετικό, αναφέρουν οι αναλυτές. Περαιτέρω βελτίωση στον τραπεζικό τομέα θα ήταν επίσης ένας θετικός παράγοντας.

Τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση

Μια παρατεταμένη περίοδος ενισχυμένης πολιτικής αβεβαιότητας που θα οδηγούσε στην αντιστροφή του μονοπατιού πολιτικών των τελευταίων χρόνων, επιβαρύνοντας  το επιχειρηματικό κλίμα και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στην πιστοληπτική αξιολόγηση, σημειώνει η Moody’s.

Μια βαθύτερη των προβλέψεων ύφεση στην Ευρωζώνη με σοβαρότερες επιπτώσεις στην Ελλάδα επίσης θα επιβάρυνε τις προοπτικές. Υποβάθμιση θα προκαλούσε, παράλληλα, μία ουσιαστική επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης, σε συνδυασμό με μια απότομη επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού συστήματος.

Διαβάστε επίσης:

Αμετάβλητες οι αξιολογήσεις της Ελλάδας από Moody’s και DBRS – Με σταθερές προοπτικές

DBRS: Βλέπει ανάπτυξη 4,4% το 2022 – Χαμηλότερα το 2023

Morgan Stanley: Βλέπει ανάπτυξη 6,1% φέτος, υπερ-αποδόσεις και το 2023

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News