ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μίτος»: Τι αλλάζει με το νέο Μητρώο Διαδικασιών στις συναλλαγές με το Δημόσιο  

«Μίτος»: Τι αλλάζει με το νέο Μητρώο Διαδικασιών στις συναλλαγές με το Δημόσιο  

Νέα δεδομένα στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο φέρνει το «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών» του ελληνικού Δημοσίου με την ονομασία «Μίτος» που παρουσιάστηκε σήμερα στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία. 

Το «Μίτος» (https://mitos.gov.gr/) είναι μια πλατφόρμα που ενημερώνει για όλες τις διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τον χρόνο διεκπεραίωσης για κάθε διαδικασία. Μάλιστα, όπως προβλέπεται στο νόμο με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το Μητρώο, οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό είναι διοικητικά δεσμευτικές για τη Δημόσια Διοίκηση. 

Ήδη σήμερα το «Μίτος» έχει σχεδόν 1. 500 δημοσιευμένες διαδικασίες, για τις οποίες μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες, από περίπου 4500, που έχουν αρχικά καταγραφεί. Η καταχώριση γίνεται από συντάκτες που υπάρχουν σε όλα τα υπουργεία, και οι οποίοι καταγράφουν όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ παράλληλα, γίνονται συνεχείς εκπαιδεύσεις στους χρήστες. Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η τροφοδότηση του «Μίτος»συνεχίζεται κανονικά, με στόχο έως το τέλος του 2022 να ενταχθούν όλες οι διαδικασίες στο Μητρώο, και να λειτουργήσει πλήρως ο μηχανισμός επικαιροποίησης. Έως τότε, το Μητρώο θα λειτουργεί πιλοτικά.

Το «Μίτος» αποτελεί την προσπάθεια του κράτους να καταγράψει τον εαυτό του, εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζονται ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει καταγραφή των διαδικασιών καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα προκειμένου να ξεκινήσει μετά η διαδικασία απλούστευσης αυτών.

Όπως δήλωσε ο γενικό γραμματέας Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, το «Μίτος» είναι ο πρώτο από τους τρεις πυλώνες της συνεκτικής πολιτικής που έχει διαμορφωθεί για τη μεταρρύθμιση του κράτους. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης των Διαδικασιών, όπου εκεί θα επιδιωχθεί να περιοριστεί η γραφειοκρατία στη λειτουργία του Δημοσίου και στις συναλλαγές του με τους πολίτες. Ο τρίτος πυλώνας είναι το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία, ένας μόνιμος μηχανισμός για την αποτίμηση της μείωσης της γραφειοκρατίας που προκύπτει από την απλούστευση των διαδικασιών.

Τι κάνει το «Μίτος» 

Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο καταγράφει και απεικονίζει μια δημόσια διοικητική διαδικασία όπως είναι, και εμπεριέχει την πληροφορία για όλες τις διοικητικές διαδικασίες των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών. Αποσκοπεί στο να αποτελέσει το Κεντρικό Μητρώο για κάθε διοικητική διαδικασία.

Συστάθηκε με τον ν. 4727/2020 με σκοπό την καταγραφή, την αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών ή φυσικών διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα, καθώς και την καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών αυτών. Η θεσμοθέτηση του ΜΙΤΟΣ ολοκληρώνεται με διατάξεις στο σχέδιο νόμου για τις αναδυόμενες τεχνολογίες που βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση. 

Το Μητρώο αναπτύσσεται από την ΕΔΥΤΕ GRNET, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει των προδιαγραφών και των κατευθυντήριων γραμμών που δίνει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται με την απόδοση ενός μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. 

Το Μίτος θα προσφέρει πολλές λειτουργικότητες στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο συγχρόνως. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

  • λήψη ενημερώσεων ανά διαδικασία, εφόσον ένας πολίτης επιθυμεί να ενημερώνεται πότε μια διαδικασία τροποποιείται
  • ανατροφοδότηση ανά διαδικασία, εφόσον ένας πολίτης θέλει να υποβάλει κάποιο παράπονο ή καταγγελία για τη διαδικασία.
  • λειτουργία μητρώου δικαιολογητικών και μητρώου σημείων εξυπηρέτησης.
  • ταμπλό παρακολούθησης (dashboards) για τις δημόσιες υπηρεσίες.
  • διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες όπως e-paravolo, πύλη EU-GO για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, νέο back office των ΚΕΠ.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News