Business & Finance Δευτέρα 27/06/2022, 14:12 ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ

Πολιτικές Προσέλκυσης Επενδύσεων – Η Ελλάδα πρωταθλήτρια

Πολιτικές Προσέλκυσης Επενδύσεων – Η Ελλάδα πρωταθλήτρια

Με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση μου στο 1ο Greek-Cypriot Business Summit επέλεξα να αναφερθώ στις τέσσερεις προτεραιότητες προσέλκυσης επενδύσεων, για τις οποίες όλοι λατρεύουμε να μιλάμε αλλά στην καθημερινότητα παραμελούμε.

  1. Το Οικοσύστημα Ανταγωνιστικότητας είναι η βάση για την ανάπτυξη και χρειάζεται χρόνο για να δημιουργηθεί και συστηματική επιμονή για να διατηρηθεί και να προσαρμόζεται στις ολοένα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Σε μια ανταγωνιστική οικονομία οι θεσμοί, οι πολιτικές και οι συντελεστές παραγωγής εναρμονίζονται με μοναδικό στόχο την μεγέθυνση της παραγωγικότητας, η οποία θα προσδιορίσει και το επίπεδο ευημερίας της κοινωνίας. Οι επενδυτές αναζητούν χώρες όπου εμπιστεύονται για την σταθερότητα του πολιτικού τους συστήματος, όπου επικρατεί το κράτος δικαίου, όπου επικρατεί διαφάνεια σε όλες τις αγορές, όπου υπάρχει, ή είναι εύκολο να δημιουργηθεί ή να προσελκυθεί, κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα επιτρέπει στις εταιρείες να ανταγωνίζονται με εξωστρέφεια και να διαχειρίζονται με άριστο και βιώσιμο τρόπο όλους τους πόρους τους.
  2. Οι επενδυτές επαναπροσδιορίζουν τις επιλογές τους μετά την πανδημία, αλλά και τις συνεχείς εξελίξεις και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Τα φθηνότερα εργατικά χέρια δεν αποτελούν πλέον το κύριο κριτήριο επιλογής, αλλά ούτε και το φορολογικό καθεστώς – εκτός και αν είναι ασταθές.  Βρισκόμαστε μπροστά στην πολυτεμαχισμένη παγκοσμιοποίηση, η οποία συνεχίζει να έχει εξαφανίσει τα σύνορα στο εμπόριο, στην γνώση, στον πολιτισμό, στην πληροφορία,  αλλά  επαναπροσδιορίζεται  όσον αφορά στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό γίνεται με την δημιουργία περιφερειακών υποσταθμών (hubs) σε μία προσπάθεια «διάσπασης» του ρίσκου και ελαχιστοποίησης του χρόνου που μεσολαβεί από την παραγωγή στην αγορά.
  3. Η κατανόηση και η ικανότητα ενσωμάτωσης της αυτοματοποιημένης τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εφαρμογών στην καθημερινότητα, τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρηματικών λειτουργιών, είναι προαπαιτούμενο των επενδυτών. Κι αυτό γιατί έτσι κερδίζεται αφ ενός χρόνος για την αύξηση του παραγόμενου αποτελέσματος όσο και διαφάνεια, που είναι απαραίτητη για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης σε βάθος χρόνου.
  4. Οι επενδυτές αναζητούν τις οικονομίες εκείνες όπου οι οργανισμοί έχουν περιλάβει στα στρατηγικά τους σχέδια τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Για το λόγο αυτό αναπτύσσουν εργαλεία με τα οποία αξιολογούν την επιτυχημένη λειτουργία των εταιρειών σε βάθος χρόνου μέσω της αξιολόγησης της ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης.  Αξιολογούν δηλαδή τα Διοικητικά Συμβούλια τα οποία έχουν το ρόλο του εγγυητή της ορθής και παράλληλα της επιχειρηματικά κατάλληλης πολιτικής (με τη σωστή αναλογία κινδύνου) ώστε να ευημερούν σε βάθος χρόνου οι εταιρείες και όλο το οικοσύστημα γύρω τους (άνθρωποι και πλανήτης).

Είναι σαφές ότι οι επενδυτές αναζητούν δραστήριες αγορές όπου οι οργανισμοί είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνον όταν υπάρχει ευνοϊκό κλίμα στις υποδομές και στο κανονιστικό πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ενδιαφέρον το ότι μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις, η Ελλάδα καταφέρνει να θεωρείται πρωταθλήτρια επενδύσεων στην Ευρώπη, πράγμα που υποδηλώνει ότι επιτέλους και εδώ αρχίσαμε να ακούμε την πραγματική αγορά και να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις.

* Η Βενετία Κουσία είναι Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News