ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην… εντατική οι ασφάλειες ζωής με πτώση 10% το α’ τρίμηνο 

Αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα unit linked 

Στην… εντατική οι ασφάλειες ζωής με πτώση 10% το α’ τρίμηνο 

Σημαντική υποχώρηση κατά περίπου 10% καταγράφουν το α΄ τρίμηνο του έτους τα ασφάλιστρα ζωής, με τη μεγαλύτερη πτώση να αφορά τα παλιά ασφαλιστικά προϊόντα, οι εργασίες των οποίων μειώθηκαν κατά 21,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Η πτώση των εργασιών στον βασικότερο κλάδο ζωής παρατηρείται σταθερά τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς οι εταιρείες έχουν αποσύρει από την αγορά τα παλιά συμβόλαια και έτσι οι εργασίες «συντηρούνται» μόνο από τις ανανεώσεις αυτών των προγραμμάτων.

Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις της αγοράς, η σημαντική υποχώρηση κατά 21,4% που καταγράφεται το α΄ τρίμηνο του έτους είναι αποτέλεσμα είτε της λήξης συμβολαίων, καθώς πολλά από τα παλιά συμβόλαια έχουν ωριμάσει και ρευστοποιούνται, είτε της κατάργησης παλιών συμβολαίων υγείας που έχουν συνδεθεί με ασφαλιστικά προγράμματα ζωής.

Οπως εξηγούν στην «Κ» στελέχη της αγοράς, πολλά από τα παλιά ασφαλιστικά προγράμματα ζωής ήταν ουσιαστικά προγράμματα υγείας που είχαν και ένα μικρό μέρος κάλυψης ζωής. Τα συμβόλαια αυτά έχουν γίνει πολύ ακριβά για τους κατόχους τους, οι οποίοι μάλιστα είναι μεγάλης ηλικίας και έχοντας υποστεί μείωση της σύνταξής τους αδυνατούν να τα πληρώσουν. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν τους ασφαλισμένους τους προτείνουν τη μετατροπή αυτών των προγραμμάτων σε ετησίως ανανεούμενα, τα οποία εξαιτίας του ότι δεν έχουν ισόβια δέσμευση στοιχίζουν φθηνότερα στον ασφαλισμένο. 

Η μετατροπή αυτών των συμβολαίων σε ετησίως ανανεούμενα προγράμματα εξυπηρετεί και τις ίδιες τις εταιρείες, καθώς η απαλλαγή τους από μακροχρόνιες και ισόβιες δεσμεύσεις μειώνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι ένα σημαντικό μέρος της πτώσης των ασφαλίστρων ζωής που καταγράφεται το α΄ τρίμηνο του έτους αποδίδεται και σε αυτό το φαινόμενο που, αν και δεν είναι καινούργιο, παρατηρείται έντονα το τελευταίο διάστημα, επιτείνοντας τη μεγάλη υποχώρηση των παλιών ασφαλιστικών προγραμμάτων ζωής, που ούτως ή άλλως είναι σε πτωτική τροχιά τα δύο τελευταία χρόνια. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης, ο κλάδος ασθένειας που περιλαμβάνει τις νέες εργασίες των νοσοκομειακών προγραμμάτων καταγράφει αύξηση κατά 10,6% το α΄ τρίμηνο του έτους.

Από τα εγγυημένα στα unit linked

Τα λεγόμενα εγγυημένα ασφαλιστικά προγράμματα, δηλαδή αυτά που εγγυούνταν μια σταθερή απόδοση κάθε χρόνο, π.χ. 2% –πολλά από τα οποία είχαν συμπληρωματικά και ασφάλιση υγείας–, έχουν αποσυρθεί οριστικά από την αγορά εδώ και μία διετία. Η αιτία ήταν ότι τα αρνητικά επιτόκια και η μείωση των αποδόσεων σε σταθερού τύπου επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια καθιστούσαν όλο και πιο δύσκολη την επίτευξη εγγυημένων αποδόσεων και είχαν ως αποτέλεσμα την κεφαλαιακή επιβάρυνση των ασφαλιστικών εταιρειών που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους τέτοιου τύπου μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους. Ετσι, το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών κατήργησε τα εγγυημένου τύπου συμβόλαια και γι’ αυτό οι εργασίες του συγκεκριμένου κλάδου κινούνται πτωτικά τα δύο τελευταία χρόνια, καταγράφοντας μείωση εργασιών κατά 17,5% το 2020 και 4,5% το 2021.

Ενα μέρος των παλαιών συμβολαίων ζωής –κυρίως τα αποταμιευτικά– μετατράπηκε σε επενδυτικού τύπου προϊόντα, δηλαδή ασφαλιστικά προγράμματα εφάπαξ ή περιοδικών καταβολών, χωρίς εγγύηση απόδοσης στη λήξη. Πρόκειται για τα προϊόντα unit linked, οι εργασίες των οποίων αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια λόγω και του μηδενισμού των αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων που έχουν στις τράπεζες τα νοικοκυριά έχουν μειωθεί στα τέλη Μαρτίου στα 25,4 δισ. ευρώ από 44,6 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2019, καθώς ένα σημαντικό τμήμα αυτών των τοποθετήσεων μετατράπηκε είτε σε καταθέσεις ταμιευτηρίου είτε σε επενδυτικά προγράμματα τύπου unit linked ή αμοιβαία κεφάλαια.

moneyreview

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News