Business & Finance Δευτέρα 9/05/2022, 20:57
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Uni Systems – PwC – Real Consulting: Υπογραφή σύμβασης 51,5 δισ. ευρώ για το έργο GOV-ERP

Uni Systems – PwC – Real Consulting: Υπογραφή σύμβασης 51,5 δισ. ευρώ για το έργο GOV-ERP

Υπογράφηκε η σύμβαση με την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ», εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τους αναδόχους του έργου, την ένωση εταιρειών Uni Systems – PwC – Real Consulting για το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov-ERP)».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000€, υλοποιείται με τη μορφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Real Consulting στο Χρηματιστήριο Αθηναών υπεγράφη την Παρασκευή 06/05/2022 υπεγράφη στην αναθέτουσα αρχή «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ», εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τους αναδόχους του έργου, την ένωση εταιρειών Uni Systems – PwC – Real Consulting η σύμβαση για το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov-ERP)» ,συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000€ .

Το Gov-Erp αποτελεί το πρώτο έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και γίνεται ένα από τα πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που περνούν σε στάδιο υλοποίησης το οποίο θα αποτελέσει το νέο ψηφιακό εργαλείο για τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του ελληνικού Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

Το έργο θα δίνει τη δυνατότητα:

  • Καταγραφής όλων των ροών του δημοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της δαπάνης
  • Επίσπευσης των πληρωμών της Κεντρικής Διοίκησης
  • Ορθής και άμεσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας
  • Βελτίωσης των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού
  • Σύγκλισης του Σχεδίου Λογαριασμών με το Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και συμβατότητας με άλλες διεθνείς οικονομικές ταξινομήσεις (ESA 2010, GFSM 2014)

Το GoV-ERP θα περιλαμβάνει:

1. Τη λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ).

2. Την ικανοποίηση των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ), όπως διαμορφώνεται μετά τη δημοσίευση του π.δ.54/2018. Το νέο σύστημα θα υποστηρίξει την εφαρμογή λογιστικής πλήρους δεδουλευμένης βάσης (accrual basis), σύμφωνα με το νέο λογιστικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (όπως τα IPSAS).

3. Τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών σταδίων εκτέλεσης της σύμβασης και προμηθειών. Επίσης, θα υποστηρίζεται η εισαγωγή, αποθήκευση και παρακολούθηση όλων των χρηματοοικονομικών παραστατικών που πρέπει να παρέχονται από τους συναλλασσόμενους (προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι κ.λπ.) και θα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αποθήκες, μητρώα παγίων, μητρώα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μητρώα εγγυήσεων, μητρώα χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λπ. H διαδικασία των προμηθειών θα υποστηρίζεται από σύστημα κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης των αγαθών και υπηρεσιών.

4. Την άμεση επικοινωνία, μέσω του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας» της ΓΓΠΣΔΔ, με όλα τα οριζόντια συστήματα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά τα TAXIS, e-ΠΔΕ, ΕΣΗΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.

5. Την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού επιδόσεων και της εισαγωγής της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού (green budgeting)

6. Την παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News