ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα… ρομπότ μπαίνουν στο ελληνικό Δημόσιο

Εφαρμογές αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών αναζητά το Δημόσιο

Τα… ρομπότ μπαίνουν στο ελληνικό Δημόσιο

Την τεχνολογία αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (Robotic Process Automation – RPA) επιδιώκει να υιοθετήσει το ελληνικό Δημόσιο. Για το σκοπό αυτό, η Κοινωνία της Πληροφορίας, έχει προκηρύξει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, προϋπολογισμού 450 χιλ. ευρώ, για την εκπόνηση μελέτης για τον εντοπισμό ευκαιριών εισαγωγής της συγκεκριμένης τεχνολογίας στο Δημόσιο. Μέσω των εργαλείων RPΑ, λογισμικού δηλαδή που υποκαθιστά τον άνθρωπο είναι δυνατό το άνοιγμα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των συνημμένων, η προσθήκη στοιχείων σε βάσεις δεδομένων, η διενέργεια υπολογισμών και η εκτέλεση υποθετικών σεναρίων. Εκτός από τα οφέλη για τους χρήστες αυτού του είδους των εργαλείων, η τεχνολογία RPA είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά, της οποίας η αξία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025.

Με τα δεδομένα αυτά, το ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει, μέσω των συστημάτων RPA, να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές εργασίες με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και ανθρωπο-προσπάθειας, τη βελτίωση της ταχύτητας, της ακρίβειας και την μείωση του κινδύνου ανθρώπινου σφάλματος.

«Με τη χρήση τους οι υπάλληλοι μπορούν να επικεντρωθούν σε εργασίες υψηλότερης αξίας, αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες, ενώ μπορεί να επιτευχθεί και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της επέκτασης του χρόνου ζωής υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων. Μέσω της εισαγωγής της συγκεκριμένης τεχνολογίας, το ελληνικό κράτος δύναται να βελτιώσει τις επιδόσεις του σε σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας» όπως αναφέρει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ).   

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ΚτΠ μέσω διάφορων δράσεων (π.χ. Σύζευξις, Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση κτλ.), συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης-πλαισίου (τέθηκε σε διαβούλευση τον Ιούλιο του 2021) για τον εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (GCloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και Προμήθεια αδειών χρήσης Public Cloud υπηρεσιών», επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία μία πλατφόρμα αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service). Αυτή θα αφορά τις ευρύτερες ανάγκες του Δημόσιου Τομέα με αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων αυτοματισμού διαδικασιών, ενισχύοντας τις συνολικά προσφερόμενες υπηρεσίες του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους.

To Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

Για το σκοπό αυτό, η μελέτη θα αξιολογεί το κόστος τα οφέλη της δημιουργίας λύσεων τεχνολογιών ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών στο Δημόσιο.  Η αξιολόγησή τους θα συμβάλλει στην κατάρτιση ενός οδικού χάρτη προτεινόμενων παρεμβάσεων ενώ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (Ε.Μ.Δ.) στο οποίο καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται όλες οι ψηφιακές και φυσικές διαδικασίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Υπολογίζεται ότι 1072 διαδικασίες έχουν ήδη δημοσιευτεί, 323 βρίσκονται στο στάδιο της δημοσίευσης, 482 στο στάδιο της έγκρισης ενώ 2362 τελούν υπό επεξεργασία.

Όπως έχει αναφέρει η Καθημερινή, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης ενός χάρτη των διαδικασιών του ελληνικού Δημοσίου που όταν ολοκληρωθεί θα δώσει τη δυνατότητα στη διοίκηση «να ελέγχει εαυτήν» και στον πολίτη να κάνει τη δουλειά του πιο γρήγορα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News