ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια 2,8 δισ. ευρώ ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης και επιστρέφουν στις τράπεζες

Δάνεια 2,8 δισ. ευρώ ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης και επιστρέφουν στις τράπεζες

Δάνεια αξίας άνω των 110 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι εταιρείες – μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ), που κλείνει τρία χρόνια λειτουργίας. Πρόκειται για δάνεια που προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών και περιλαμβάνουν δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το συμφωνημένο χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης, κατά τον τελευταίο χρόνο, οι Εταιρείες Διαχείρισης–Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 84.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από 3,5 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους. Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης, δάνεια ύψους άνω των 2,8 δισ. ευρώ αναταξινομήθηκαν το 2021 ως «εξυπηρετούμενα» και επανήλθαν στα υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Πέρα από το σημαντικό όφελος που επιτυγχάνουν οι παραπάνω ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, η αναβίωση δανεισμού ως βιώσιμου ανοίγει ένα νέο ενάρετο κύκλο. Η επαναπώληση και επιστροφή τέτοιων χαρτοφυλακίων από τους σημερινούς κατόχους τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης αποτελεί πλέον ρεαλιστική προοπτική, που αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, οι τράπεζες θα αυξήσουν το υγιές δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, ενώ χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα, που σήμερα είναι εκτός τραπεζικού συστήματος, θα ανακτήσουν την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.  

Τα Μέλη της Ένωσης απασχολούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία στην πλειονότητά τους προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο. Με τη δραστηριότητά τους και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.  

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, βασική προτεραιότητα για το 2021 υπήρξε η παροχή ουσιαστικών λύσεων ρύθμισης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να επανέλθουν σε υγιή οικονομικό κύκλο ταυτόχρονα με την στήριξη των πληγέντων από την πανδημία. Παράλληλα, η ΕΕΔΑΔΠ συνέχισε  τις  εποικοδομητικές συνομιλίες με τις εποπτικές Αρχές και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη δευτερογενή αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.   

Παράλληλα, το 2021 η ΕΕΔΑΔΠ προχώρησε σε σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις. Με τη συνδρομή των Μελών της και των στελεχών τους, η Ένωση: 

  • Συνέβαλε στην προετοιμασία της πληροφοριακής υποδομής και της εφαρμοστικής νομοθεσίας του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και στη διαμόρφωση της δευτερογενούς εφαρμοστικής νομοθεσίας, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία πλήρως ψηφιοποιημένων διαδικασιών, όπως ενδεικτικά ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη διευθέτηση καθυστερούμενων οφειλών στο μέλλον. 
  • Παρείχε ουσιαστική στήριξη στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Γέφυρα Ι & Γέφυρα ΙΙ, μέσω των οποίων κατέστη δυνατή η ρύθμιση χιλιάδων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων. Με τη συνδρομή των Εταιρειών Διαχείρισης εντάχθηκαν στα ανωτέρω προγράμματα στήριξης δάνεια που υπερβαίνουν συνολικά τα 5 δισ. 
  • Υπέβαλε τεκμηριωμένες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως η αναμόρφωση του Προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ». 

Διαβάστε επίσης:

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η πρώτη κατάρρευση τράπεζας: Σε πτώχευση η ρωσική Sberbank

Κλιματικά stress tests στις 4 τράπεζες: Τι θα μετρήσουν και πώς

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News