ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το e-justice

Δημοπρατήθηκε το έργο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Ποιοι νέοι διαγωνισμοί έρχονται

Αντίστροφη μέτρηση για το e-justice

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη υλοποίησης της μεγαλύτερης, των τελευταίων ετών, μεταρρύθμισης, του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού της δικαιοσύνης (e-justice) με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο της αρνησιδικίας και να επιταχυνθεί η εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων. Λίγο πριν εκπνεύσει το 2021, η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε το διαγωνισμό για το έργο, ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).

Τον συγκεκριμένο διαγωνισμό αναμένεται να διαδεχτούν τη φετινή χρονιά, η προκήρυξη του έργου της αναβάθμισης και επέκτασης των συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας της Δικαιοσύνης ύψους 99 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού της δικαιοσύνης (e-justice) που είναι συνολικού προϋπολογισμού 194 εκατ. ευρώ. Τι αφορά η κάθε παρέμβαση;

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Το έργο, που προκήρυξε η ΚτΠ, τέλη του 2021 έχει ως αντικείμενο, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, την ολοκληρωμένη και πλήρη ψηφιακή διαχείριση της ύλης και των λειτουργιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ουσιαστικά, το έργο αυτό πρόκειται να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές που διαθέτει το ΝΣΚ για περισσότερα από 10 χρόνια με στόχο την ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση των υπηρεσιών, των μονάδων και των γραφείων της ανώτατης Αρχής. Θα οδηγήσει, επίσης, στη διασύνδεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με συνεργαζόμενους φορείς του Δημοσίου και με τα δικαστήρια

Ως εκ τούτου, επιδιώκεται:

– η πλήρης κατάργηση κάθε ανάγκης διατήρησης οποιασδήποτε έγχαρτης πληροφορίας, αρχείου ή δεδομένου καθώς και της εν τοις πράγμασι υποχρέωσης παράλληλης, εκτός του πληροφοριακού συστήματος, διατήρησης ή επεξεργασίας αυτών, με τη χρήση άλλων πληροφοριακών συστημάτων.

– η δόμηση των πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτείται η λιγότερη δυνατή εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα αλλά και η λιγότερη δυνατή «ψηφιακή γραφειοκρατία».

– η δημιουργία ευέλικτου και φιλικού προς τους χρήστες περιβάλλοντος εργασίας, με δυνατότητα δυναμικής προσαρμογής και επικαιροποίησής του (λ.χ. εξαιτίας πρόσθετων ή διαφορετικών αναγκών ή νομοθετικών ή/και κανονιστικών μεταβολών).

– η αυτόματη εξαγωγή κρίσιμων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

-η αυτόματη μετρησιμότητα της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού του ΝΣΚ και του προσωπικού με το οποίο αυτό συνεργάζεται (εσωτερική λειτουργία).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 11η Φεβρουαρίου, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες.

Το e-justice

Το επόμενο μεγάλο έργο, ύψους 99 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να δημοπρατηθεί περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας της Δικαιοσύνης. Θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός ενιαίου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος και θα αναβαθμίσει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) του οποίου η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε πριν από μερικά χρόνια. Η παρέμβαση αυτή αφορά το σύνολο των δικαστηρίων της χώρας πλην του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, κατά πληροφορίες, έχει αποφασίσει να «τρέξει» αυτόνομα το συγκεκριμένο έργο.

To συγκεκριμένο έργο αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες του e-justice. Οι υπόλοιποι δύο αφορούν την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος τήρησης των αρχείων σε όλα τα (αστικά και ποινικά) δικαστήρια (30 εκατ. ευρώ) και τη ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και δεδομένων δικαστηρίων.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News