ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Πωλήσεις και τιτλοποιήσεις 19 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Τράπεζες: Πωλήσεις και τιτλοποιήσεις 19 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Κρίσιμες συναλλαγές για τη μείωση των κόκκινων δανείων πραγματοποίησαν οι τράπεζες λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, οι οποίες τους επιτρέπουν να βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) τους πρώτους μήνες του 2022. Πρόκειται για συναλλαγές λογιστικής αξίας κοντά στα 19 δισ. ευρώ (η ονομαστική αξία των συναλλαγών φτάνει τα 25 δισ. ευρώ), που περιλαμβάνουν τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του Ηρακλή ή μεμονωμένες πωλήσεις χαρτοφυλακίων, ή ακόμα και συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων χαρτοφυλακίων που εξασφαλίζουν μείωση των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού και απελευθέρωση κεφαλαίων.  

Στις μεγαλύτερες συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν εντός του Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται η  ολοκλήρωση της τιτλοποίησης «Frontier» από την Εθνική τράπεζα λογιστικής αξίας 6 δισ. ευρώ για την οποία η Τράπεζα έλαβε την παροχής εγγύησης από το κράτος για τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 3 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή ανατέθηκε στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece και επιτρέπει στην Τράπεζα να μειώσει το δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 11,8% ενισχύοντας παράλληλα το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Στην εκπνοή του χρόνου η Alpha Bank ολοκλήρωσε την τιτλοποίηση Cosmos αξίας 3,4 δισ. ευρώ και ανακοίνωσε την πώληση του χαρτοφυλακίου Orbit αξίας 1,3 δισ. ευρώ (2,1 δισ. ευρώ σε όρους λογιστικής αξίας). Μετά την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών  ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) της Alpha Bank θα μειωθεί μειώνεται περαιτέρω κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες και η Τράπεζα θα έχει επιτύχει συνολική μείωση του δείκτη κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο έτος, αν συμπεριληφθεί και η τιτλοποίηση Galaxy αξίας 10,8 δισ. ευρώ) που ολοκληρώθηκε επίσης εντός του 2021. Σε απόλυτα νούμερα η Τράπεζα έχει πετύχει μείωση του στοκ των κόκκινων δανείων άνω των 14 δισ. στο διάστημα των τελευταίων 6 μηνών

Με βάση τα στοιχεία 9μήνου το στοκ των μη εξυπηρετούμενων δανείων από 8,4 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2021 θα μειωθεί στα 5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους (μετά και την πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 2,2 δισ. ευρώ στην Κύπρο) και στόχος είναι στο τέλος του 2022 το απόθεμα των NPEs να περιοριστεί στα 3 δισ. ευρώ και στο 1,1 δισ. ευρώ έως το 2024. Αντίστοιχα ο δείκτης NPEs του ομίλου θα διαμορφωθεί στο 6% μετά και την ολοκλήρωση της συναλλαγής στην Κύπρο (project Sky) από 13% το 9μηνο του 2021 και στόχος είναι να υποχωρήσει στο 2% το 2024.  

Στο 7,3% μειώνεται ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων για την Eurobank, η οποία εντός του Δεκεμβρίου ολοκλήρωσε δύο συναλλαγές. Η πρώτη είναι η τιτλοποίηση Mexico ύψους 3,2 δισ. αξία σε όρους λογιστικής αξίας (5,2 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας), η οποία εντάχθηκε στον Ηρακλή, επιτυγχάνοντας τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα 2,9 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε επίσης δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις (Waive I & II), αξίας 1 δισ. ευρώ και 700 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενισχύοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αθροιστικά κατά 42 μονάδες βάσης.  

Στα 5,9 δισ. ευρώ – από 22,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020 – περιορίζεται το στοκ των μη εξυπηρετούμενων δανείων για την τράπεζα Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Sunrise II, αξίας 2,7 δισ. ευρώ που έλαβε την εγγύηση του Ηρακλή, για το τμήμα των ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (senior notes) που θα εκδοθούν, αξίας 1,2 δισ. ευρώ. Ο δείκτης NPE στο τέλος του χρόνου μειώνεται στο 13% από 16% το 9μηνο του 2021 και 23% τον περασμένο Ιούνιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις συναλλαγές  Sunrise I, αξίας 7,2 δισ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε εντός του έτους.  

Το στοκ των κόκκινων δανείων αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στα 3,6 δισ. ευρώ στις αρχές του επόμενου έτους, μέσω της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Sunrise 3 (αξίας 800 εκατ. ευρώ), των πωλήσεων άλλων δύο χαρτοφυλακίων αξίας 600 εκατ. ευρώ καθώς και οργανικών κινήσεων και διαγραφών ύψους 800 εκατ. ευρώ. Με τις συναλλαγές αυτές η Τράπεζα ολοκληρώνει το σχέδιο μετασχηματισμού που ανακοίνωσε στις αρχές του 2021 και οι οποίες στόχο είχαν την εκκαθάριση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια με παράλληλα κάλυψη της ζημιάς που προκάλεσε η εξυγίανση. Μετά και την υλοποίηση του υπόλοιπων δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι στα τέλη του 2022 θα διαμορφωθεί στο 16,5% ή στο 16% μετά και τον συνυπολογισμό της επίπτωσης του IFRS 9. 

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Eurobank: Απέκτησε επιπλέον 2,7% στην Ελληνική Τράπεζα

Καμπανάκι για τις εγγυήσεις του «Ηρακλή» – Ο ρόλος της αναστολής πλειστηριασμών

Ρεκόρ καταθέσεων και τοποθετήσεων σε αμοιβαία κεφάλαια το 2021

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News