ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ξεκλειδώνουν» τα δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 

«Ξεκλειδώνουν» τα δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έρχεται όλο και πιο κοντά. Μετά την υπογραφή των συμφωνιών με τις έξι εμπορικές τράπεζες τις προηγούμενες ημέρες, τα πρώτα 970 εκατ. ευρώ από τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα εκταμιευτούν άμεσα το επόμενο διάστημα.

Τα επόμενα βήματα  

Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης σε λιγότερο από 30 εργάσιμες ημέρες, τα συγκεκριμένα έξι εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να  δημοσιοποιήσουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν δανειοδότηση από το “Ελλάδα 2.0” για την υλοποίηση των σχεδίων τους. Ταυτόχρονα χθες  εκδόθηκε η πρόσκληση για τη δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στο Ελλάδα 2.0

Η αξιολόγηση των επενδύσεων  

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα είναι αυτά που θα  αξιολογούν την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Για το εάν μια επένδυση θα είναι επιλέξιμη  αυτό θα κρίνεται από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Κάθε πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής που θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου θα ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με αλγόριθμο και εφόσον ο πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής εξασφαλίζει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων με το τραπεζικό ίδρυμα και τον επενδυτή, θα αναλαμβάνει και θα διενεργεί την αξιολόγηση. Ο πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής με βάση την αξιολόγηση που θα διενεργεί, θα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης η οποία θα υποβάλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα και στο ΤΑΑ. 

Για να είναι επιλέξιμες, οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω άξονες:

1) πράσινη μετάβαση

2) ψηφιακός μετασχηματισμός

3) καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη

4) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συνενώσεων, και

5) εξωστρέφεια. 

Υπενθυμίζεται πως από τα 30,5 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης  τα 12,7 δισ. ευρώ αφορούν το σκέλος των δανείων δάνεια και τα υπόλοιπα 17,8 δισ. ευρώ το σκέλος των επιδοτήσεων. Το συνολικό ποσό για μεταρρυθμίσεις  και επενδύσεις θα κινητοποιηθεί, μέσω μόχλευσης, αναμένεται να υπερβεί τα 60 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

ΕΤΕπ στο «MR»: Με τεχνητή υποστήριξη το momentum στις επενδύσεις

Ελλάδα 2.0: Εκδόθηκε η πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών

Ελλάδα 2.0: Υποβλήθηκε το αίτημα για την πρώτη δόση

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News