ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνό χρήμα στις τράπεζες από την ΕΚΤ για δάνεια προς επιχειρήσεις

Φθηνό χρήμα στις τράπεζες από την ΕΚΤ για δάνεια προς επιχειρήσεις

Απρόσκοπτη ρευστότητα εξασφαλίζει στις ελληνικές τράπεζες η πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να παρατείνει καθώς και να αυξήσει τις μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης – γνωστές ως TLTRO III – μέσω των οποίων οι Τράπεζες αντλούν φθηνό χρήμα για δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Ήδη οι ελληνικές τράπεζες έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου είχαν αντλήσει μέσω του σχετικού προγράμματος 39,4 δις ευρώ, υποκαθιστώντας σημαντικό μέρος της ρευστότητας μέσω της αγοράς των repos. Συγκεκριμένα 

• η Alpha Bank είχε αντλήσει 11,9 δις ευρώ έναντι 3,2 δις ευρώ το αντίστοιχο περσινό 9μηνο

• η Eurobank 8,01 δις ευρώ έναντι 1,2 δις ευρώ 

• η Εθνική τράπεζα 10,5 δις ευρώ έναντι 2,2 δις ευρώ  και 

• η τράπεζα Πειραιώς 9 δις ευρώ έναντι 800 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα, η ρευστότητα που αντλούν οι τράπεζες μέσω του προγράμματος  μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της ΕΚΤ, θα πρέπει να διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία με νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω της ύφεσης που προκαλεί η κρίση της πανδημίας. 

Το μέσο επιτόκιο σύμφωνα με τα στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών διαμορφώθηκε στο -0,5%, εξασφαλίζοντας φθηνό χρήμα για τη στήριξη της οικονομίας. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο δανεισμού μέσω του TLTRO III μπορεί να διαμορφωθεί σε -1% για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως τον Ιούνιο 2021 και -0,50% για την υπόλοιπη διάρκεια της χρηματοδότησης, εφόσον το ύψος των χορηγήσεων, που εμπίπτουν στο πρόγραμμα, παραμείνουν για την περίοδο Μαρτίου 2020 – Μαρτίου 2021 στα επίπεδα του Μαρτίου 2020.

Ο φθηνός δανεισμός που εξασφαλίζουν οι τράπεζες από το ευρωσύστημα σε συνδυασμό με την αύξηση που καταγράφεται στις εγχώριες καταθέσεις αποτελούν τα βασικά εργαλεία για ενίσχυσης της πιστωτικής επέκτασης, που σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ενισχύεται με ετήσιο ρυθμό άνω του 8% σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Προκειμένου να αντλήσουν ρευστότητα οι τράπεζες χρησιμοποιούν ως εγγυήσεις ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία γίνονται αποδεκτά από την ΕΚΤ με ευνοϊκούς όρους ήδη από τον Απρίλιο του 2020 στο πλαίσιο του Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από την έναρξη του προγράμματος και έως το τέλος του 2020, οι αγορές ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ τοποθετούνται σε περίπου 18 δις ευρώ και μετά την επέκταση του προγράμματος που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι συνολικές αγορές ελληνικών τίτλων στο πλαίσιο του PEPP εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν μεταξύ 33-40 δις ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΚΤ προβλέπουν αύξηση κατά 500 δις ευρώ του Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) και επέκταση κατά 9 μήνες της ελάχιστης διάρκειάς του. Συνεπώς, οι αγορές χρεογράφων  μπορούν να φθάσουν συνολικά τα 1.850 δις ευρώ, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τα τέλη Μαρτίου του 2022. 

Για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ), η ΕΚΤ αποφάσισε να: 

1. παρατείνει για ένα έτος την περίοδο ισχύος των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης (δηλ. έως τα τέλη Ιουνίου 2022), 

2. διεξάγει τρεις επιπλέον πράξεις μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2021, 

3. αυξήσει το συνολικό ποσό που μπορούν τα πιστωτικά ιδρύματα να αντλήσουν καθώς αυτό ανέρχεται πλέον στο 55% (από 50%) του υπολοίπου των επιλέξιμων δανείων. 

Παράλληλα η ΕΚΤ συνεχίζει να παρέχει άφθονη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρατείνοντας έως τον Ιούνιο του 2022 το καθεστώς χαλαρότερων εξασφαλίσεων για την άντληση ρευστότητας των τραπεζών από την ΕΚΤ. Τέλος, αποφάσισε τη διεξαγωγή επιπλέον τεσσάρων πράξεων LTRO έκτακτων λόγω της πανδημίας (PELTRO).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News