ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι μπορείτε να μάθετε για ένα ΙΧ μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας και λίγα κλικ

Τι μπορείτε να μάθετε για ένα ΙΧ μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας και λίγα κλικ

Έχετε εμπλακεί σε τροχαίο. Ο οδηγός που σας τράκαρε εγκατέλειψε το σημείο και το μόνο που έχετε είναι ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Με την νέα ηλεκτρονική πύλη που θα «ανέβει» στο gov.gr θα μπορείτε να μάθετε αν το όχημα είναι ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο, κλεμμένο, δηλωμένο σε κίνηση ή δηλωμένο σε ακινησία.

Θα βρείτε επίσης το χρώμα, τον κατασκευαστή και τον τύπο του οχήματος προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δεν θα δημοσιεύονται. Ούτε το αν ο οδηγός (ή ιδιοκτήτης του οχήματος) βαρύνεται με οφειλές από τέλη κυκλοφορίας. Αυτά τα στοιχεία δεν εμφανίζονται και δεν χορηγούνται αν και υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ο δρόμος για τη λειτουργία και της συγκεκριμένης πλατφόρμας ανοίγει μετά την δημοσίευση κοινής απόφασης των υπουργών οικονομικών και επικρατείας αλλά και του διοικητή της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ είναι άλλωστε αυτή που συγκεντρώνει τις πληροφορίες το μητρώο οχημάτων στο οποίο φαίνονται πλέον τα πάντα: στοιχεία ιδιοκτήτη, αν το όχημα έχει περάσει από ΚΤΕΟ, αν είναι δηλωμένο σε ακινησία ή όχι, αν υπάρχει δήλωση κλοπής στις αστυνομικές αρχές κλπ.

Η δημοσίευση πληροφοριών, όπως προκύπτει και από το κείμενο της απόφασης, θα γίνεται χωρίς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. Θα πρόκειται δηλαδή για ανοικτά δεδομένα για τη διευκόλυνση των πολιτών κάτι που έχει ζητηθεί από το καλοκαίρι και από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων. Η πλατφόρμα θα ανέβει στο gov.gr ενώ το περιεχόμενο της απόφασης που ορίζει τι θα δημοσιευτεί και τι όχι, έχει ως εξής:

1. α. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας, η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του ίδιου άρθρου, τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων που αφορούν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, τα χαρακτηριστικά του οχήματος (ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος), την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας αυτού, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής του, και την τυχόν δήλωσή του ως «απωλεσθέν» ή «κλαπέν για το σύνολο των οχημάτων» για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας.

β. Δεν αποστέλλονται προς δημοσίευση στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων ούτε στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλοφορίας.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων προς δημοσίευση στον ειδικό ιστότοπο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Πρόσβαση στον ειδικό ιστότοπο

Η πρόσβαση στις πληροφορίες του άρθρου 1 δεν απαιτεί αυθεντικοποίηση και πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ως αυτό εμφανίζεται στο μητρώο οχημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Εξειδίκευση Παρεχόμενων πληροφοριών

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ), παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. Πληροφορία για την κατάσταση του οχήματος, ενδεικτικά σε «κλοπή», «κίνηση» ή «ακινησία», καθώς και ημερομηνία που τέθηκε σε ακινησία.

β. Πληροφορία για την κατάσταση ασφάλισης του, αν είναι «ασφαλισμένο» ή «ανασφάλιστο», και στην περίπτωση που είναι ασφαλισμένο την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης ασφάλισης

γ. Χαρακτηριστικά του οχήματος, ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος.

2. α. Τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων δε δημοσιοποιούνται.

β. Στοιχεία για οφειλές από τέλη κυκλοφορίας δεν εμφανίζονται και δε χορηγούνται.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News