ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Σε στάση αναμονής για την πρώτη δόση – Το χρονοδιάγραμμα

Εκκρεμεί από κοινοτικής πλευράς ένα ακόμη αναγκαίο βήμα

Ταμείο Ανάκαμψης: Σε στάση αναμονής για την πρώτη δόση – Το χρονοδιάγραμμα

Στην γραφειοκρατία της Ευρώπης έχει κολλήσει το αίτημα για την εκταμίευση της πρώτη δόσης ύψους 3,5 δισ.  ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Moneyreview, εκκρεμεί από κοινοτικής πλευράς ένα ακόμη αναγκαίο βήμα: Η οριστικοποίηση της «επιχειρησιακής συμφωνίας» καθώς το οικονομικό επιτελείο αναμένει να της σταλεί  από την Ευρώπη το τελικό παράρτημα, το οποίο έχει καθυστερήσει ήδη. 

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η υπογραφή της συμφωνίας  αναμεσά σε Ελλάδα και Ε.Ε., αμέσως μετά θα κατατεθεί και το αίτημα από την ελληνική πλευρά, αναφέρουν αρμόδια στελέχη του ΤΑΑ.  Έπειτα, το αίτημα της Ελλάδας, θα πρέπει να πάρει και το πράσινο φως της Επιτροπής για την εκταμίευση.

Όλη η διαδικασία της έγκρισης, η οποία έχει και αρκετή γραφειοκρατία, αναμένεται ότι θα διαρκέσει 3 μήνες  πριν τα χρήματα της δόσης μπορέσουν να φτάσουν στην Ελλάδα ώστε να κατευθυνθούν σε έργα και επενδύσεις. Έτσι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και εφόσον δεν υπάρξουν κατά τη διαδικασία της έγκρισης νέοι αστερίσκοι, η πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένεται τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Στην περίπτωση που υπάρξουν αστερίσκοι κατά τη διαδικασία της έγκρισης αυτό θα σήμαινε μεγάλες καθυστερήσεις καθώς η διαδικασία θα πρέπει να σταματήσει μέχρι η Ελλάδα (το ίδιο ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη) να εφαρμόσει σωστά το σύνολο των προαπαιτούμενων και να πάρει τελικά τη δόση. 

Στην τελική ευθεία τα δάνεια από το ΤΑΑ 

Μέχρι το τέλος  του Νοεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπογραφούν και  οι επιχειρησιακές συμβάσεις του υπουργείου Οικονομικών με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Εφόσον υπογραφούν οι συμβάσεις, θα μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος  για να δοθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα φθάνει έως και το 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Από την πλευρά της, η τράπεζα θα χορηγεί κατ’ ελάχιστον το 30% της επένδυσης, ενώ ο επενδυτής θα καλύπτει με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Τα δάνεια του ΤΑΑ δάνεια θα κατευθυνθούν σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: 

α) ψηφιακός μετασχηματισμός,

β) πράσινη μετάβαση, 

γ) εξωστρέφεια, 

δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη. 

Τα δάνεια του ΤΑΑ θα μπορούν να συνδυάζονται με άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, εφόσον επιτρέπεται ο εν λόγω συνδυασμός από τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων και τηρούνται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων περί σώρευσης των ενισχύσεων. 

Η αξιολόγηση των επενδύσεων  

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα είναι αυτά που θα  αξιολογούν την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Για το εάν μια επένδυση θα είναι επιλέξιμη  αυτό θα κρίνεται από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Κάθε πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής που θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου θα ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με αλγόριθμο και εφόσον ο πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής εξασφαλίζει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων με το τραπεζικό ίδρυμα και τον επενδυτή, θα αναλαμβάνει και θα διενεργεί την αξιολόγηση. Ο πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής με βάση την αξιολόγηση που θα διενεργεί, θα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης η οποία θα υποβάλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα και στο ΤΑΑ. 

Διαβάστε επίσης: 

Ελλάδα 2.0: 36 έργα 1,34 δισ. ευρώ εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης

Νέα έργα εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News