ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σινεμά και θέατρο όλο το 24ωρο

Μετά από 84 χρόνια

Σινεμά και θέατρο όλο το 24ωρο

Συνολικά 84 χρόνια χρειάστηκαν να περάσουν για να ρυθμιστεί με σαφήνεια -και στην ουσία να απελευθερωθεί- το ωράριο λειτουργίας των κινηματογράφων και των θεάτρων

Σύμφωνα, συγκεκριμένα, με το άρθρο 70 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, προβλέπεται ότι τα θέατρα και οι κινηματογράφοι που λειτουργούν σε κλειστές αίθουσες μπορούν να είναι ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, στο μέτρο που δεν διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Επιπλέον, τα θέατρα και οι κινηματογράφοι σε υπαίθριους χώρους μπορούν να λειτουργούν από τις 08.00 έως και τη 01.15, στο μέτρο που δεν διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης την απλούστευση της αδειοδότησης κολεγίων, ΙΕΚ και φροντιστηρίων. Ειδικότερα, τα κολέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ θα υπάγονται στο λεγόμενο καθεστώς έγκρισης, κατά το οποίο απαιτείται πρώτα έλεγχος συγκεκριμένων προϋποθέσεων για να αδειοδοτηθούν. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά για την αίτηση στην αρμόδια αρχή (εν προκειμένω στο υπουργείο Παιδείας), ενώ απαιτείται και διατύπωση γνώμης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις.

Εντός πέντε μηνών από την κατάθεση του φακέλου, η αρμόδια Αρχή εκδίδει την έγκριση ή απορρίπτει την αίτηση. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των πέντε μηνών τεκμαίρεται ότι η έγκριση έχει δοθεί και η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση των φροντιστηρίων, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 2,5 τ.μ. στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή στον αριθμό των 75 εκπαιδευομένων. 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των εκπαιδευομένων στα φροντιστήρια είναι μικρότερος από τον παραπάνω, τότε η αδειοδότηση γίνεται με απλή γνωστοποίηση και το φροντιστήριο μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του και ο έλεγχος να ακολουθήσει. Αρμόδια Αρχή για τα φροντιστήρια είναι ο ΕΟΠΠΕΠ. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News