ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαϊκές αγορές: Πριμοδοτούνται νέοι και πτυχιούχοι

Λαϊκές αγορές: Πριμοδοτούνται νέοι και πτυχιούχοι

Αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών στους πωλητές των λαϊκών αγορών, καθιέρωση νέων τύπων υπαίθριων αγορών, αλλά και παρακολούθηση των τιμών των προϊόντων μέσω της πλατφόρμας e-Καταναλωτής προβλέπονται μεταξύ άλλων στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για το υπαίθριο εμπόριο, το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στη νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο είναι οι ακόλουθες:

  • Αλλαγή του συστήματος μοριοδότησης με το οποίο χορηγούνται οι άδειες στους παραγωγούς πωλητές στις λαϊκές αγορές. Συγκεκριμένα, μοριοδοτούνται με 35 μόρια όσοι είναι κάτω των 30 ετών με τα μόρια να λιγοστεύουν και να φτάνουν τα 10 για τους άνω των 41 ετών. Μέχρι σήμερα λάμβαναν 10 μόρια όσοι ήταν κάτω από 40 και άνω των 55 ετών. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και για τους παραγωγούς πωλητές ο αριθμός των τέκνων (30 μόρια για τους πολύτεκνους, 20 για τους τρίτεκνους και 10 για όσους έχουν 2 παιδιά), το εάν κάποιος ήταν άστεγος, ενώ στα καινούργια κριτήρια είναι αυτό του τίτλου σπουδών. Η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σε αντικείμενο συναφές με την πρωτογενή παραγωγή πριμοδοτείται με 20 μόρια, ενώ το απολυτήριο Λυκείου με 5 μόρια. Οι τίτλοι σπουδών, ο αριθμός των παιδιών, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ενδεχόμενη αναπηρία, αστεγία κ.α. λαμβάνονται υπόψη στο σύστημα μοριοδότησης και στις άδειες των επαγγελματιών πωλητών, των πωλητών στις αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών κ.α. Η πριμοδότηση των νέων και κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων αποσκοπεί στο να παραμείνουν νέοι και μορφωμένοι αγρότες στον τόπο τους και να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους στην πρωτογενή παραγωγή.
  • Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοιχτή Αγορά». Σε αυτό θα καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις λαϊκές αγορές και εν γένει όλες τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές.
  • Κάθε πωλητής θα εισάγει μέχρι τις 8 π.μ. στην πλατφόρμα e-Καταναλωτής την τιμή εκκίνησης των προϊόντων που διαθέτει στη λαϊκή αγορά, καθώς και τη διαθέσιμη ποσότητα ανά προϊόν.
  • Θεσμοθετούνται νέοι τύποι υπαίθριων αγορών και συγκεκριμένα η Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» ή «Street Food Market», η «Πρότυπη λαϊκή αγορά» και η «Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών».
  • Στη Street Food Market πωλητές μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Η χορήγηση της άδειας και η παραχώρηση θέσης γίνεται κατόπιν προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά.
  • Ο χαρακτηρισμός μίας λαϊκής αγοράς ως πρότυπης απαιτεί κατ’ ελάχιστο την ύπαρξη ομοιομορφίας των πάγκων, σταθερών υποδομών αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, κάδων ανακύκλωσης και χώρων αναψυχής. Στις πρότυπες λαϊκές αγορές μπορούν, επίσης, να δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες με διαφορετικό αντικείμενο δραστηριοποίηση από τα προβλεπόμενα στο εν λόγω νομοσχέδιο.
  • Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών είναι η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.).

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News