ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο εύκολη η αδειοδότηση κολλεγίων, ιδιωτικών ΙΕΚ και φροντιστηρίων

Πιο εύκολη η αδειοδότηση κολλεγίων, ιδιωτικών ΙΕΚ και φροντιστηρίων

Μέσα σε πέντε μήνες το αργότερο από την υποβολή στο υπουργείο Παιδείας της σχετικής αίτησης θα μπορούν να λειτουργούν τα Κολλέγια, τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα μεγάλα φροντιστήρια, ενώ για τα μικρότερα φροντιστήρια η έναρξη λειτουργίας θα γίνεται άμεσα με την υποβολή μιας απλής γνωστοποίησης. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το υπαίθριο εμπόριο το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή. 

Ειδικότερα, τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ θα υπάγονται στο λεγόμενο καθεστώς έγκρισης, κατά το οποίο απαιτείται πρώτα έλεγχος συγκεκριμένων προϋποθέσεων για να αδειοδοτηθούν. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά για την αίτηση αυτή στην αρμόδια αρχή (εν προκειμένω το υπουργείο Παιδείας), ενώ απαιτείται και διατύπωση γνώμης από τον  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις.

Η διαδικασία

Εντός πέντε μηνών από την κατάθεση του φακέλου η αρμόδια αρχή εκδίδει την έγκριση ή απορρίπτει την αίτηση. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 5 μηνών, τεκμαίρεται ότι η έγκριση έχει δοθεί και η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση των φροντιστηρίων των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 2,5 τ.μ. στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή τον αριθμό των 75 εκπαιδευόμενων.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των εκπαιδευόμενων στα φροντιστήρια είναι μικρότερος από τον παραπάνω, τότε η αδειοδότηση γίνεται με απλή γνωστοποίηση και το φροντιστήριο μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του και ο έλεγχος να ακολουθήσει. Αρμόδια αρχή για τα φροντιστήρια είναι ο ΕΟΠΠΕΠ

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News