ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα funds πωλούν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών – Ανοίγει η δευτερογενής αγορά

Τα funds πωλούν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών – Ανοίγει η δευτερογενής αγορά

Τη δευτερογενή αγορά των κόκκινων δανείων ανοίγουν τα funds που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, δρομολογώντας πωλήσεις χαρτοφυλακίων σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια. Πρόκειται για δάνεια που έχουν ήδη αλλάξει χέρια στο πλαίσιο τιτλοποιήσεων ή πωλήσεων, μέρος των οποίων πρόκειται να μεταβιβαστεί από τους επενδυτές που τα έχουν αγοράσει σε άλλα funds.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τα κόκκινα δάνεια που έχουν αλλάξει χέρια ανήλθαν στα τέλη Ιουνίου στα 61,7 δισ. ευρώ, αλλά  αλλά με δεδομένο ότι έως τα τέλη του έτους ή τις αρχές του 2022, οι τράπεζες δρομολογούν νέες συναλλαγές, δηλαδή τιτλοποιήσεις και πωλήσεις χαρτοφυλακίων άνω των 30 δισ. ευρώ, τα χρέη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που θα βρίσκονται στην κυριότητα των funds, θα ξεπεράσει τα 90 δισ. ευρώ. 

Διαβάστε ακόμη: Συνωστισμός επενδυτών για τα ακίνητα των τραπεζών

Άμεσα έσοδα

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη παρόμοια συναλλαγή (project Frame) επιχειρείται από την Bain Capital, που είναι από τα πρώτα επενδυτικά κεφάλαια που έχει αγοράσει κόκκινα δάνεια ελληνικών τραπεζών. Η πώληση αφορά μέρος – υπολογίζεται στα 600 εκατ. ευρώ – του χαρτοφυλακίου Icon, που η Bain εξαγόρασε στις αρχές του 2021 από την Εθνική τράπεζα. Οι συνολικές απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου Icon ανέρχονται σε 2,6 δισ. ευρώ και σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως δάνεια με εξασφαλίσεις μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τις 1.500 σε όλη την Ελλάδα. Η τιμή στην οποία μεταβιβάστηκε από την Bain αντιστοιχούσε στο 21% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η πρακτική των πωλήσεων κόκκινων δανείων από την πλευρά των funds  συνδέεται με την υποχρέωση να επιτύχουν συγκεκριμένες εισπράξεις από τα δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί και έχουν ενταχθεί στον Ηρακλή. Μέσω της πώλησης επιτυγχάνεται η είσπραξη εσόδων τα οποία θα αποτελέσουν άμεσο έσοδο του SPV στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το δάνειο και με τον τρόπο αυτό τα funds θα ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Ηρακλή, επιτυγχάνοντας συγκεκριμένο ύψος ανακτήσεων από τα δάνεια που έχουν εξαγοράσει.

Τι προβλέπει ο «Ηρακλής»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηρακλής προβλέπει συγκεκριμένα ποσά ανακτήσεων από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί και η μη εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης έχει επιπτώσεις για το διαχειριστή, μέσω της μείωσης των προμηθειών που εισπράττει. Συγκεκριμένα ο νόμος του «Ηρακλή» προβλέπει ότι:

1. Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδου εκτοκισμού οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των τιτλοποιημένων απαιτήσεων υπολείπονται κατά 30% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού των εισπράξεων των αντίστοιχων περιόδων με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes). Η διάταξη αυτή ενεργοποιείται εφόσον η κατάπτωση της εγγύησης ή η υστέρηση των καθαρών εισπράξεων οφείλεται σε πταίσμα του διαχειριστή.

2. Εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, οι εισπράξεις που έχει επιτύχει υπολείπονται κατά 20% αυτών που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχει υπογράψει με την τράπεζα και το δημόσιο προκειμένου να δοθεί η κρατική εγγύηση, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αμοιβής που έχει συμφωνήσει.

3. Επίσης εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), το σύνολο των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπεται κατά 20% αυτών που έχουν προϋπολογιστεί, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% του τόκου.

Έτσι η πώληση ενός τμήματος του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου θα αποτρέψει τον κίνδυνο ενεργοποίησης του πέναλτι, καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις θα αντισταθμίσουν τυχόν απώλειες από τις εισπράξεις δανείων, που έχουν επηρεαστεί αρνητικά λόγω του covid.

Η τιμή στην οποία εκτιμάται ότι θα μεταβιβαστούν τα κόκκινα δάνεια δευτερογενώς, εξαρτάται από το είδος του χαρτοφυλακίου, όπως π.χ. αν έχει εξασφαλίσεις, το μέγεθος, αν είναι τιτλοποιημένο ή όχι κ.α. Στην περίπτωση μάλιστα που πρόκειται για δάνεια με υποθήκες σε ακίνητα, η άνοδος των τιμών των ακινήτων μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη τιμή στη δευτερογενή αγορά ή το αντίθετο αν πρόκειται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις που έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ρυθμίσεων. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News