ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτο ένσημο: Πώς θα «τρέξει» το νέο πρόγραμμα

Πρώτο ένσημο: Πώς θα «τρέξει» το νέο πρόγραμμα

Ο πρωθυπουργός από το Βελλίδειο στις εξαγγελίες του στόχευσε ιδιαίτερα στους νέους με μια σειρά μέτρων για άτομα έως 29 ετών. Ξεχωρίζει το νέο πρόγραμμα μέσω του οποίου θα υπάρχει κρατική επιδότηση για τον νέο αλλά και για την επιχείρηση που θα προχωρά στην πρόσληψη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

 

  • Προβλέπεται 6μηνη επιδότηση με 1.200 ευρώ στο σύνολο για τους 6 μήνες. Τα 600 ευρώ κατευθύνονται στην επιχείρηση και τα υπόλοιπα 600 ευρώ στον νέο εργαζόμενο.
  • Αφορά νέους ανέργους από 18-29 ετών. 
  • Ο νέος επιδοτείται με 100 ευρώ το μήνα ως επιπλέον αμοιβή. Έτσι εάν ο νέος προσληφθεί με τον κατώτατο μισθό 569 ευρώ καθαρά θα παίρνει με την επιδότηση 669€ .
  • Μικρότερο μισθολογικό κόστος για την επιχείρηση: Η επιχείρηση επιδοτείται με 100 ευρώ το μήνα. Στην πρόσληψη με τον κατώτατο μισθό 569 ευρώ καθαρά ο εργοδότης έχει ένα όφελος της τάξεως του 17,5%. 

 

Μισή επιδότηση για ημιααπασχόληση

Για εργασία μερικής απασχόλησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της πλήρους, θα δίνεται το ήμισυ του ποσού. Σε αυτή την περίπτωση θα δίνονται 50 ευρώ το μήνα στην επιχείρηση και 50 ευρώ στον νέο που θέλει να αποκτήσει τη πρώτη εργασιακή του εμπειρία-το πρώτο ένσημο.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, το δημοσιονομικό κόστος θα ανέλθει σε 28 εκατ. ευρώ για το 2021 και 14 εκατ. ευρώ για το 2022. Το συνολικό κόστος δηλαδή αγγίζει τα 42 εκατ. ευρώ. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι περίπου 40.000 νέοι οι οποίοι μέσω του προγράμματος θα μπορούν να αποκτήσουν το πρώτο ένσημο

 

Τα κριτήρια

Όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Εργασίας στο Μoney Review η κατεύθυνση πάνω στο οποίο «χτίζεται» το πρόγραμμα είναι να μην υπάρχουν κόφτες. Παρόλα αυτά μένει να δούμε βέβαια κατά την εξειδίκευση του προγράμματος εάν θα υπάρχουν κριτήρια για τις επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν μέσω του προγράμματος τους νέους. Εάν θα πρέπει για παράδειγμα οι επιχειρήσεις να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες ή εάν θα υπάρχει ρήτρα των θέσεων εργασίας για όσο θα τρέχει το πρόγραμμα ακόμη και η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε απόλυση τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πρόσληψη μέσω του προγράμματος. 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News