ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ασφαλιστικό: Οι απαντήσεις στις κρίσιμες ερωτήσεις

φωτ. InTime News

Παρουσιάζεται σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στο ασφαλιστικό σύστημα. Το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης μετατρέπεται από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. Το «MR» απαντά σε όλες τις ερωτήσεις για τις αλλαγές που έρχονται στην νέα επικουρική ασφάλιση από 1/1/2022.

Ποιους αφορά; 

Το νέο σύστημα της επικουρικής ασφάλισης αφορά αποκλειστικά:

1)τους νέους μισθωτούς, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1/1/2022

2)τους νέους αυτοαπασχολούμενους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και απασχολούνται σε κλάδους στους οποίους σήμερα είναι υποχρεωτική n επικουρική ασφάλιση (μηχανικοί, δικηγόροι κ.α.)

3)προαιρετικά για εργαζόμενους  και αυτοαπασχολούμενους κάτω των 35 ετών που είτε συμμετέχουν στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση

 

Πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα; 

Για κάθε εργαζόμενο που θα ασφαλίζεται στο νέο σύστημα θα δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται οι εισφορές του. Οι εισφορές αυτές θα επενδύονται από το δημόσιο  ταμείο που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ασφαλισμένου ανάλογα με το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει . 

 

Πώς θα επιλέγεται που θα επενδυθούν οι εισφορές του ασφαλισμένου;

 

Θα υπάρχουν τρία «υπο-ταμεία» από τα οποία θα μπορεί να επιλέξει ο εργαζόμενος. Το «συντηρητικό», το «ισορροπημένο» και το «επιθετικό». Θα υπάρχει βέβαια και η επιλογή συνδυασμού των υπό-ταμείων. Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει όχι απλώς την τοποθέτηση των εισφορών του σε ένα από τα τρία αυτά υπο-ταμεία, αλλά την αναλογία τοποθέτησης των εισφορών του σε αυτά. Για παράδειγμα, θα μπορεί να τοποθετεί το 40% των εισφορών του σε ένα υπο-ταμείο και το 60% σε ένα άλλο. Αν o ασφαλισμένος δεν προχωρήσει σε συγκεκριμένη επιλογή τότε αυτόματα θα επιλέγεται  το «ισορροπημένο» υπο-ταμείο . Η επιλογή του υπο-ταμείου από τον ασφαλισμένο θα γίνεται κατά το άνοιγμα του λογαριασμού του ενώ θα μπορεί να αλλάζει την επιλογή του κάθε τρία χρόνια. Ο ασφαλισμένος ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να βλέπει και να ελέγχει τον λογαριασμό των εισφορών του μέσα από τον υπολογιστή του. Τα τρία υπο-ταμεία θα ακολουθούν τα λεγόμενα «προφίλ ηλικίας» – δηλαδή, το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου θα μειώνεται καθώς ο ασφαλισμένος θα πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησής του.

Σε τι χρηματοοικονομικά προϊόντα  θα επενδύονται οι εισφορές;

Οι εισφορές των ασφαλισμένων θα επενδύονται σε μετοχές, ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ώστε να επιτυγχάνεται διασπορά του επενδυτικού κινδύνου ενώ ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου-εισφορών θα βρίσκεται σε ρευστά διαθέσιμα. 

 

Θα αλλάξει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών;

Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν οι ίδιες με το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, το συνολικό ύψος για τους μισθωτούς είναι 6,5%  επί εκείνων των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών της κύριας σύνταξης. Επιμερίζονται, δε, ισομερώς στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους θα υπολογίζονται βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών που ισχύουν και σήμερα την οποία επιλέγει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

   

Τι πόσο θα λαμβάνει τελικά ο συνταξιούχους;

Η επικουρική σύνταξη που θα παρέχεται στον ασφαλισμένο θα καθορίζεται με βάση τα σύνολο των ασφαλίστρων που θα έχουν καταβληθεί και των αποδόσεων των αντιστοίχων επενδύσεων. Θα υπάρχει κρατική εγγύηση ώστε, σε αναλογιστική βάση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η καταβαλλόμενη σύνταξη να μην υπολείπεται της αξίας των εισφορών που έχουν καταβληθεί.

 

Επηρεάζονται οι νυν συνταξιούχοι;

Οι συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων αλλά και των σημερινών ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν αποκλειστικά με βάση το υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα εξακολουθούν να υπολογίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν θα επηρεαστούν καθόλου από τη μεταρρύθμιση. Για όσους
από τους σημερινούς εργαζόμενους έχουν επικουρική ασφάλιση και θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο νέο σύστημα, η σύνταξή τους θα υπολογισθεί με βάση τις εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεών τους στο νέο σύστημα και αναλογικά, με βάση τα χρόνια και το ύψος των εισφορών τους στο υφιστάμενο σύστημα.

 

Πώς θα καλυφθεί το κόστος μετάβασης;

Το μεταβατικό κόστος απλώνεται σε βάθος χρόνου 60 ετών, με τα πρώτα χρόνια να είναι σχετικά χαμηλό. Σταδιακά αυξάνεται, κορυφώνεται έπειτα από 30-40 χρόνια και κατόπιν μειώνεται μέχρις ότου εξαφανισθεί εντελώς σε μερικές ακόμη δεκαετίες.

Τρεις μελέτες θα συνοδεύουν το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που οδηγεί στο νέο σύστημα των επικουρικών συντάξεων.Παρόλα αυτά φαίνεται πως οι αναλογιστικές μελέτες που έτρεξαν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MR δείχνουν πως η οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται τα επόμενα έτη θα αποτελέσει και τον καθοριστικό παράγοντα για την νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα οι μελέτες που θα κατατεθούν μαζί με το νομοσχέδιο όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Εργασίας στο «MR» δείχνουν πως το κόστος μετάβασης καλύπτεται μεσοπρόθεσμα από το «μέρισμα» της ανάπτυξης ενώ μακροπρόθεσμα υπερκαλύπτεται.

 

Money Review