ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εστίαση: Πώς κατανέμονται τα πρώτα χρήματα του πακέτου στήριξης

Εστίαση: Πώς κατανέμονται τα πρώτα χρήματα του πακέτου στήριξης

Ξεπερνά τις 18.000 ευρώ, κατά μέσο όρο ανά ΑΦΜ, η χρηματοδότηση που θα λάβουν οι πρώτες 404 επιχειρήσεις εστίασης που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα ependyseis.gr για συμμετοχή στην Δράση “Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – Επανεκκίνηση εστίασης”, εκπνέει στις 30 Ιουλίου. Ενδεικτικό του ισχυρού ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου ένα μήνα που “τρέχει” η διαδικασία, έχουν υποβληθεί σχεδόν 16.000 αιτήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση του ειδικού γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κ. Γιώργου Ζερβού, οι πρώτες 404 επιχειρήσεις εστίασης που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και θα λάβουν περίπου 7,35 εκατ. ευρώ (σχεδόν 18.000 ευρώ ανά επιχείρηση), επιμερίζονται ως εξής με βάση την Περιφέρεια:

  • Λιγότερες Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα): 167 επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με περίπου 2 εκατ. ευρώ
  • Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη): 117 επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με περίπου 2 εκατ. ευρώ
  • Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ): 82 επιχειρήσεις θα λάβουν 2,5 εκατ. ευρώ
  • Μετάβαση (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ): 12 επιχειρήσεις θα λάβουν επιδότηση ύψους 375 χιλιάδων ευρώ
  • Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ): 26 επιχειρήσεις θα λάβουν 558 χιλιάδες ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται έως το 7% του ετήσιου τζίρου του 2019 και η μέγιστη επιδότηση, ανά επιχείρηση, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020,
  • να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους πληττόμενους ΚΑΔ
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
  • να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
  • να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019

Οι επιδοτούμενες δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως και 31.12.2021.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News