ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκδοση σύνταξης με 150 ευρώ από τα μέσα καλοκαιριού 

φωτ. Reuters

Σε εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός των λεπτομερειών που θα πρέπει να καθοριστούν με υπουργική απόφαση ώστε να μπει σε εφαρμογή η νέα διαδικασία για την έκδοση των συντάξεων μέσω δικηγόρων και λογιστών.

Όπως έχει γράψει ήδη το MR η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει από τα μέσα καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει πως τόσο για παλαιές υποθέσεις  όπως και για νέα αιτήματα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα πιστοποιημένο επαγγελματία (λογιστή ή δικηγόρο) ώστε να ακολουθήσουν μια fast truck διαδικασία για την έκδοση της σύνταξης τους .  

Σύμφωνα με πληροφορίες του «MR» ο ΕΦΚΑ αναμένεται να επιδοτεί κάθε υπόθεση με 150 ευρώ χωρίς να υπάρχει διαβάθμιση του ποσού ανάλογα με την δυσκολία του. Το πόσο δηλαδή δεν θα αλλάζει για μια δύσκολη υπόθεση όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των διαδοχικών ασφαλίσεων. Οι αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ  θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο και εισφορά.

Bέβαια όπως επισημαίνουν στελέχη του Υπουργείου Εργασίας ο σχεδιασμός για το κομμάτι των αμοιβών δεν έχει κλειδώσει εξολοκλήρου οπότε μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Εφόσον ο ιδιώτης δικηγόρος – λογιστής δεν θα ζητά επιπλέον αμοιβή, τότε ο ασφαλισμένος δεν θα χρειάζεται να πληρώσει κάτι και η διαδικασία θα είναι δωρεάν. Εφόσον ο πιστοποιημένος ιδιώτης δικηγόρος – λογιστής θα ζητάει μεγαλύτερη αμοιβή από τα 150 ευρώ το υπόλοιπο θα πρέπει να το καλύπτει ο ασφαλισμένος. 

Θα επιλέγει ο ασφαλισμένος 

Οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι και λογιστές θα μπορούν να αναλάβουν τόσο φακέλους των ήδη εκκρεμών συντάξεων όσο και νέων συνταξιοδοτικών αιτημάτων. Αυτό σημαίνει πως η εμπλοκή τους δεν θα αφορά μόνο το διάστημα μέχρι να εκκαθαριστούν οι 300.000  εκκρεμείς αιτήσεις αλλά από εδώ και πέρα μέσω αυτών θα μπορέσει η διαδικασία να ομολαποιηθεί και να μην χρειάζεται 3-4 χρόνια για να πάρει κάποιος την σύνταξη του.

Η κάθε υπόθεση συνταξιοδότησης δεν θα φθάνει τυχαία σε κάθε πιστοποιημένο λογιστή ή δικηγόρο αλλά ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει από την λίστα των πιστοποιημένων  συνεργατών ποιος θα αναλάβει τον φάκελο του.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες του ΕΦΚΑ θα:  

α) διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης (σε έναν ή περισσότερους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) και εκδίδουν σχετική βεβαίωση

β) διαπιστώνουν την ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία και εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή

υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση

γ) υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση

δ) εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

ε) συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισμού 

στ) Εκδίδουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης

Οι υπάλληλοι του e- ΕΦΚΑ θα εκδίδουν βάσει των βεβαιώσεων των πιστοποιημένων επαγγελματιών  τις αποφάσεις απονομής της σύνταξης (προσωρινής/οριστικής, κύριας/επικουρικής, εφάπαξ) 

Στην περίπτωση που οι  πιστοποιημένοι επαγγελματιών συντάξουν σχέδια προσωρινής ή οριστικής σύνταξης, , οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ απλώς το επικυρώνουν. Εάν δεν έχει γίνει αυτή η επικύρωση εντός 30 ημερών, το σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η σύνταξη απονέμεται σύμφωνα με αυτό. 

Η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιεί υποχρεωτικά κάθε μήνα τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των πράξεων απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν βάσει βεβαιώσεων πιστοποιημένων επαγγελματιών τον προηγούμενο μήνα. Εάν προκύψει ότι βεβαιώσεις ή σχέδια αποφάσεων με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η σύνταξη είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, η απόφαση απονομής σύνταξης θα ανακαλείται ή και θα αλλάζει. Μάλιστα, το όριο για αυτή την αλλαγή ορίζεται στη 10ετία από την έκδοση της πράξης απονομής της σύνταξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δόλος ή βαρεία αμέλεια προβλέπεται και πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε εσφαλμένη βεβαίωση.

 

Money Review