ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διελκυστίνδα κυβέρνησης – επενδυτών για τα business plan του Ηρακλή

Φωτ. ΑΡ

Σε διελκυστίνδα μεταξύ κυβέρνησης και των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων εξελίσσεται το θέμα της παράτασης της περιόδου χάριτος που προβλέπεται για τις εισπράξεις των δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί.

 

Με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών, η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Ε.Δ.Α.Δ.Π) βάζει εμμέσως πλην σαφώς «βέτο» στις προθέσεις του υπουργείου να θεσμοθετήσει μεταβατικό καθεστώς στην προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών εάν παράλληλα, δεν δοθεί παράταση στα επιχειρησιακά σχέδια των servicers σε ότι αφορά τους στόχους από τις ανακτήσεις κόκκινων δανείων. 

Η επιδότηση των οικονομικά ευάλωτων οφειλετών εξετάζεται από το υπουργείο Οικονομικών ως μεταβατική λύση έως ότου τεθεί σε λειτουργία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που έχει προβλεφθεί στο νέο πτωχευτικό νόμο.

Η Ένωση ζητάει να παραταθεί κατά 12 μήνες – από τους 24 που ισχύει σήμερα στους 36 μήνες – η περίοδος χάριτος για τις εισπράξεις των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι servicers, προκειμένου όπως σημειώνει να μην οδηγηθούν σε ζημιές οι επενδυτές που έχουν τοποθετήσει κεφάλαια στις τιτλοποιήσεις και να μην ανακοπεί η πορεία εξυγίανσης των τραπεζών στο πλαίσιο και της επέκτασης του Ηρακλή II .

Στην επιστολή της επισημαίνει τη σκοπιμότητα της παράτασης μετά την γενικευμένη και καθολική  αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή τους πλειστηριασμούς, για το σύνολο των οφειλετών, που επιβλήθηκε

• σε πρώτη φάση για το διάστημα από τις 13 Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2020, δηλαδή για συνολική περίοδο 4,5 μηνών και

• στη συνέχεια από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 13 Μαΐου 2021, δηλαδή για συνολική περίοδο 6 μηνών

«Αν στις παραπάνω περιόδους προστεθεί και ο χρόνος των δικαστικών διακοπών, καθώς και ο αναγκαίος χρόνος για τον επαναπροσδιορισμό των πλειστηριασμών, γίνεται σαφές ότι τα νομοθετικά μέτρα έχουν οδηγήσει σε παρατεταμένη αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για συνολικό χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 12 μήνες», σημειώνει στην επιστολή της.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο μέτωπο των πλειστηριασμών «έχει καταστήσει εξαιρετικά δυσχερή ή και αδύνατη την εκπλήρωση των εκπονηθέντων επιχειρηματικών σχεδίων για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ολοκληρώσει ή προγραμματίζουν οι τράπεζες και οι οποίες έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν στο πρόγραμμα Ηρακλής».

Στους στόχους των τιτλοποιήσεων του προγράμματος Ηρακλής περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες εισροές από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά χωρίς λειτουργικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, πλήττεται σοβαρά η δυνατότητα των Εταιρειών Διαχείρισης να πετύχουν τους στόχους των επιχειρηματικών σχεδίων που συνοδεύουν τις τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής.

Οι νομικές συνέπειες της μη εκπλήρωσης των στόχων που προβλέπονται στις τιτλοποιήσεις είναι βαρύτατες για τις Εταιρείες Διαχείρισης επισημαίνει η Ένωση «αφού συνεπάγεται αυτόματα την αναστολή καταβολής των αμοιβών τους». Δυσμενείς είναι οι συνέπειες για την οικονομία αφού τυχόν αθέτηση των στόχων του Ηρακλή

• θα ανακόψει την πορεία εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος

• θα οδηγήσει σε ζημίες τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές τοποθετήσεις στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων και

• ενδέχεται να επιφέρει σημαντικό οικονομικό κόστος λόγω της ενεργοποίησης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες διαχείρισης έχουν αναλάβει μέσω των τιτλοποιήσεων που εντάχθηκαν στον «Ηρακλή 1» κόκκινα δάνεια ύψους 31 δισ. ευρώ και οι κρατικές εγγυήσεις που έχει δώσει το Δημόσιο ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ.

Τι προβλέπει ο νόμος

Ο νόμος του «Ηρακλή» προβλέπει ότι:

1. Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των τιτλοποιημένων απαιτήσεων υπολείπονται κατά 30% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού των εισπράξεων των αντίστοιχων περιόδων με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes). Η διάταξη αυτή ενεργοποιείται εφόσον η κατάπτωση της εγγύησης ή η υστέρηση των καθαρών εισπράξεων οφείλεται σε πταίσμα του διαχειριστή.

2. Εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή οι εισπράξεις που έχει επιτύχει υπολείπονται κατά 20% αυτών που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχει υπογράψει με την τράπεζα και το Δημόσιο προκειμένου να δοθεί η κρατική εγγύηση, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αμοιβής που έχει συμφωνήσει.

3. Επίσης, εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), το σύνολο των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπεται κατά 20% αυτών που έχουν προϋπολογιστεί, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% του τόκου.

 

Στην επιστολή της η Ε.Ε.Δ.Α.Δ.Π. υπογραμμίζει ότι η παράταση στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα επιχειρηματικά πλάνα των servicers στους 36 μήνες καθίσταται απολύτως αναγκαία και εναλλακτικά προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα αναστολής της προθεσμίας για ίσο χρονικό διάστημα με την αναστολή που επιβλήθηκε νομοθετικά στην επίσπευση των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή για 12 μήνες συνολικά.

 Τέλος η Ένωση επισημαίνει την αβεβαιότητα που υπάρχει σε ότι αφορά την έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος 7 μήνες μετά την ψήφιση του νέου πτωχευτικού κώδικα δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν το α΄ 6μηνο του 2020. Οποιαδήποτε πρόταση μεταβατικής ρύθμισης για την αναστολή των μέτρων εκτέλεσης για ευάλωτους δανειολήπτες μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Φορέα, σημειώνει η Ε.Ε.Δ.Α.Δ.Π., θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι πλειστηριασμοί αποτελούν το 30% των συνολικών πλειστηριασμών που περιλαμβάνονται στα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων και ότι «δεν αφορούν μόνο τους πραγματικά ευάλωτους οφειλέτες, αλλά περιπτώσεις οφειλετών που αποκρύπτουν εισοδήματα ή παύσει δολίως τις πληρωμές προς τους πιστωτές τους».

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News