ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Attica Bank: Τα επόμενα βήματα στο σχέδιο εξυγίανσης

Φωτ. Intime

Έως τα τέλη του μήνα αναμένεται το υπουργείο Οικονομικών να έχει προχωρήσει στην έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας θα οριστικοποιεί το συνολικό ποσό της φορολογικής απαίτησης της Attica Bank έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Tο ύψος της θα κρίνει και το ποσοστό που θα αποκτήσει το δημόσιο στην Τράπεζα.

Η διαδικασία συμμετοχής του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank ενεργοποιείται μετά τις ζημιές ύψους 306 εκατ. ευρώ που κατέγραψε η Τράπεζα στα αποτελέσματα του 2020, ενεργοποιώντας το μηχανισμό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC). Με το μηχανισμό του DTC, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, ώστε να συμψηφισθεί η αναβαλλόμενη λογιστική απαίτηση. 

Οι οφειλές και το dilution 

Οι συνολικές φορολογικές απαιτήσεις της Attica Bank, ανέρχονται σε 421,3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 252 εκατ. ευρώ υπολογίζονται στα εποπτικά της κεφάλαια. Μέρος αυτών εκτιμάται ότι θα συμψηφιστεί οδηγώντας την Attica Bank σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σε ποσοστό μεταξύ 25% έως και 30% του μετοχικού της κεφαλαίου, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό είτε σε μετρητά είτε σε ομόλογα. Επόμενο βήμα είναι η διάθεσή τους από το δημόσιο είτε στους υφιστάμενους μετόχους είτε σε νέους ιδιώτες επενδυτές.

Με δεδομένο ότι ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει ήδη το 32,34% της Attica Bank, πιθανολογείται ότι δεν θα αγοράσει τα δικαιώματα που του αναλογούν, λόγω εναντίωσης των θεσμών, προεξοφλείται η διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο και της προγραμματισμένης κεφαλαιακής ενίσχυσης που δρομολογεί η διοίκηση της Τράπεζας για το προσεχές φθινόπωρο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα  οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (dilution) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, στους οποίος εκτός από τον ΕΦΚΑ είναι και το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 46,32%. Να σημειωθεί ότι στα αποτελέσματα του 2020, η διοίκηση της Attica Bank αναφέρει ότι το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2021 – 2023 προβλέπει την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 300 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτά όπως αναφέρει, να περιλαμβάνεται η μετατροπή του DTC. 

Τι έφερε τις ζημιές

Οι ζημιές των 306 εκατ. ευρώ που έγραψε η Τράπεζα στα αποτελέσματα του 2020 και η ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη είναι αποτέλεσμα των υψηλών προβλέψεων ύψους 286 εκατ. ευρώ που πήρε προκειμένου να καλύψει τη ζημιά από τις πρόσθετες τιτλοποιήσεις που η διοίκηση της Attica Bank προτίθεται να υλοποιήσει. Η τιτλοποίηση ύψους 1,3 δισ. ευρώ με την κωδική ονομασία «Ωμέγα», περιλαμβάνει απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την ονομασία «Artemis», καθώς και το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας  στα τέλη του 2020, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 885 εκατ. ευρώ. Η νέα τιτλοποίηση θα ενταχθεί στον Ηρακλή II και το senior τμήμα των ομολόγων που θα εκδοθούν και για το οποίο η Τράπεζα θα ζητήσει την κρατική εγγύηση υπολογίζεται σε 600 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα θα επιτύχει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια μειώνοντας το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 41% που ήταν στα τέλη του 2020 στο 1%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Attica Bank διαμορφώθηκε στα τέλη του 2020 στο 8,2% και όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα «με την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης «Ωμέγα» και την ένταξη του senior note στο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται ότι θα ενισχυθεί κατά τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023».

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News