Business & Finance Πέμπτη 29/04/2021, 14:41
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» ενοικίου: Τα δύο σενάρια για τις αποζημιώσεις του Απριλίου

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τους ΚΑΔ Απριλίου

«Κούρεμα» ενοικίου: Τα δύο σενάρια για τις αποζημιώσεις του Απριλίου

Μετά το Πάσχα θα λάβει το υπουργείο Οικονομικών την απόφαση για τον χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα υποστούν «κούρεμα» εισοδήματος και κατά τον μήνα Απρίλιο.

Ενώ η υπουργική απόφαση με τους ΚΑΔ των επαγγελματιών που δικαιούνται είτε να μην πληρώσουν καθόλου ενοίκιο είτε να πληρώσουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο για τον μήνα που φεύγει, δημοσιεύτηκε μόλις σήμερα, η απόφαση που εκκρεμεί να ληφθεί είναι αν θα υιοθετηθεί και για τις αποζημιώσεις του Απριλίου η λογική της προκαταβολής, ή αν θα ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες να προηγηθεί η δήλωση COVID του Απριλίου προκειμένου να γίνει η πίστωση των αποζημιώσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η λύση της προκαταβολής επιλέχθηκε για πρώτη φορά για την καταβολή των αποζημιώσεων του Απριλίου. Τα χρήματα έχουν ήδη πιστωθεί από την ΑΑΔΕ και πλέον η σκυτάλη έχει περάσει στους ιδιοκτήτες οι οποίοι και καλούνται κατόπιν… πληρωμής να υποβάλλουν τη δήλωση COVID στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Είναι ανοικτό το ενδεχόμενο η τελική απόφαση για την καταβολή των αποζημιώσεων του Απριλίου να ληφθεί μετά τις 14 Μαίου προκειμένου να έχουν συγκεντρωθεί οι δηλώσεις και να μπορεί να αξιολογηθεί στην πράξη το πώς δούλεψε η λογική της «προκαταβολής».

Κούρεμα Απριλίου δικαιούνται ουσιαστικά όσοι δικαιούνταν κούρεμα και για τον Μάρτιο όπως προκύπτει και από την σχετική απόφαση. Αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο στο να υπάρξει η «προκαταβολή» και για τον Απρίλιο. Όσον αφορά στον Μάιο, η κατάσταση δεν θα είναι ίδια. Όπως ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών, οι «κλειστοί» (συμπεριλαμβανομένων των λιανέμπορων, της εστίασης που θα ανοίξει, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, των μεταφορών κλπ) δεν θα πληρώσουν ενοίκιο ενώ κούρεμα 40% θα δικαιούνται μόνο οι εργαζόμενοι που θα παραμένουν σε αναστολή αλλά και τα παιδιά τους αν καταβάλλεται γι’ αυτά ενοίκιο φοιτητικής στέγης. Το «κούρεμα» του 40% για τους πληττόμενους, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρχει.

Οι δικαιούχοι

Όλοι οι ΚΑΔ που θα δικαιούνται κούρεμα ενοικίου κατά 100% ή κατά 40% και για τον μήνα Απρίλιο περιγράφονται στην απόφαση η οποία έχει ως εξής:

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία:

α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 τουλάχιστον έναν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’ του Παραρτήματος, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Α’- ή του 40% του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Β’- για τον μήνα Απρίλιο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που οι ΚΑΔ μιας επιχείρησης, όπως ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνονται στους δυο ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’ του Παραρτήματος, εφαρμόζεται, το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή, καθεστώς του ΠΙΝΑΚΑ Α’ ήτοι αυτό της απαλλαγής από την καταβολή του μισθώματος,

β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έναν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β’ του Παραρτήματος και παράλληλα έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος/ υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021,ο οποίος περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) – υποκατάστημα].

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021.

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021, για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους ΚΑΔ και ολόκληρη την απόφαση στα Σχετικά Αρχεία. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Απόφαση με ΚΑΔ Απριλίου

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News