ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις Βρυξέλλες το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης – Πώς θα κλείσει το επενδυτικό κενό

Στις Βρυξέλλες το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης – Πώς θα κλείσει το επενδυτικό κενό

Στις Βρυξέλλες καταθέτει σήμερα η Ελλάδα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, μέσω του οποίου φιλοδοξεί να δώσει καταλυτική ώθηση 7 μονάδων του ΑΕΠ στην οικονομία την επόμενη πενταετία με περίπου 60 δισ. ευρώ, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενέργεια, στον ψηφιακό μετασχηματισμό τού κράτους, στην χορήγηση ισχυρών επενδυτικών κινήτρων και στην μεταρρύθμιση της Παιδείας και της Υγείας.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να πάρει το Σχέδιο το πράσινο φως της Κομισιόν και να εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του Μαΐου, ώστε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου να ξεκινήσει η ροή πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης προς τη χώρας μας. Περίπου 4-5 δισ. ευρώ εκτιμά το οικονομικό επιτελείο ότι θα εκταμιευθούν εντός του έτους, από τα συνολικά 32 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην ελληνική οικονομία.

Από το ποσό αυτό των 32 δισ. ευρώ, περίπου 12,5 δισ. ευρώ είναι δάνεια και σχεδόν 19,5 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις, οι οποίες, μάλιστα, είναι από τις υψηλότερες, ως ποσοστό του ΑΕΠ (περίπου 10% ΑΕΠ), μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Όπως εκτιμά η κυβέρνηση, μέσω των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να κινητοποιηθούν – με μόχλευση – ιδιωτικοί πόροι (ίδια κεφάλαια και δανεισμός) περίπου 25 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα,

Ενέργεια – πράσινη οικονομία (10,4 δισ. ευρώ)

  • ευρωπαϊκοί πόροι: 6 δισ. ευρώ
  • ιδιωτικοί πόροι: 4,4 δισ. ευρώ

Ψηφιακή μετάβαση 2,2 δισ. ευρώ

Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή (10,5 δισ. ευρώ)

  • ευρωπαϊκοί πόροι: 5,2 δισ., ευρώ
  • ιδιωτικοί πόροι 5,3 δισ. ευρώ

Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός οικονομίας (12,6 δισ. ευρώ)

  • ευρωπαϊκοί πόροι: 4,8 δισ. ευρώ
  • ιδιωτικοί πόροι: 7,8 δισ. ευρώ

Στον τομέα της ενέργειας, το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει στην κατασκευή δικτύων, στην υποθαλάσσια διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, στην υπογειοποίηση των δικτύων, στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, στα μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, στις ΑΠΕ, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Στον τομέα των κατασκευών, προτεραιότητα θα δοθεί στην κατασκευή νέων οδικών αξόνων, στην αναβάθμιση παλαιών οδικών αξόνων, στον εκσυγχρονισμό και επέκταση τού σιδηροδρομικού δικτύου, στην αναβάθμιση 13 περιφερειακών αεροδρομίων, στην ανάπτυξη τού συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων με χιλιομετρική χρέωση.

Στον τομέα της Υγείας, το βάρος των επενδύσεων θα πέσει στον εκσυγχρονισμό όλων των νοσοκομείων, σε ότι αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, στην μελέτη νέων θεραπειών καθώς και στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας υγείας. Προωθείται επίσης ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας του ασθενή με πλήρη προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Στόχος είναι η ψηφιοποίηση της Δημόσιας Υγείας ώστε να χαραχθούν εθνικές στρατηγικές για τα χρόνια νοσήματα που έχουν μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα.

Η ψηφιακή επανάσταση αφορά στην ψηφιοποίηση σημαντικών αρχείων του κράτους, όπως είναι η δικαιοσύνη, οι πολεοδομίες, το κτηματολόγιο, ο ΕΦΚΑ κλπ. Στόχος η ταχύτερη εξυπηρέτηση τού πολίτη, και η μείωση του κόστους πρόσβασης του Δημοσίου στα αρχεία του. Επίσης, δρομολογούνται οι έξυπνες υποδομές σε περιβάλλον και πολιτισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά τα οπτικά δίκτυα, τις υποδομές 5G, την ψηφιακή αναβάθμιση των κρατικών φορέων, την διαλειτουργικότητα, την κυβερνοασφάλεια, τα ΚΕΠ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News