ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το διεθνές βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το διεθνές βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ

Άνοιξε το διεθνές βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings, μέσω του οποίου θα μπορούν να εγγράφονται στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας ξένοι και ειδικοί θεσμικοί επενδυτές και στην Ελλάδα ιδιώτες και  άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές.

Η διαδικασία των εγγραφών που θα εξελιχθεί παράλληλα με το book building, θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών θα είναι αυτή που θα διαμορφωθεί από την Διεθνή Προσφορά. Στο πλαίσιο της αύξησης θα εκδοθούν 1.200.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, με εύρος τιμών διάθεσης 1 έως 1,15 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Ήδη με βάση το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι δύο βασικοί μέτοχοι Τζον Πόλσον και Αριστοτέλης Μυστακίδης, που σήμερα ελέγχουν το 4,6% και 3% αντίστοιχα της τράπεζας, θα συμμετάσχουν στην αύξηση με 265 και 40 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το Helikon Investments Limited, που έχει σημαντική θέση στη Eurobank, τη ΔΕΗ και τη Lamda Development θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με 75 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι με βάση το ενημερωτικό δελτίο, το ποσοστό του Τζον Πόλσον μετά την ολοκλήρωση της αύξησης εκτιμάται στο 18,62% εφόσον η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα γίνει στην ανώτατη τιμή εύρους, δηλαδή το 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Αντίστοιχα η συμμετοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,9% και του Helikon Investments στο 5,22%.

Οι υπολογισμοί αυτοί, όπως αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, έχουν γίνει με την προοπτική ότι το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης στο 27% – από το σημερινό 61,34%. Η μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ στο 27% σημαίνει ότι το Ταμείο θα συμμετάσχει στην αύξηση με 25,6% και μετά την ΑΜΚ θα κατέχει 337.599.151 μετοχές. Εφόσον η συμμετοχή του Ταμείου καθοριστεί στο 33%, δηλαδή μπει στην αύξηση με 31,8% ο αριθμός των μετοχών που θα κατέχει αυξάνεται στις 412.621.183.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό, οι λοιποί μέτοχοι μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα κατέχουν ποσοστό από 39,02% έως 45,02%. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι λεγόμενοι cornerstones, δηλαδή μέτοχοι που δεν κατονομάζονται αλλά εκτιμάται ότι θα εγγραφούν για ένα σημαντικό ποσοστό. Μεταξύ αυτών είναι ηχηρά ονόματα της επενδυτικής κοινότητας όπως τα αμοιβαία κεφάλαια των Fidelity, Capital, BlackRock, Schroders και το νορβηγικό επενδυτικό ταμείο Norges Bank Investment Management. Η συμμετοχή τους θεωρείτε κλειδί για την επιτυχία της ΑΜΚ, καθώς σηματοδοτούν την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στο σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Πειραιώς.

Πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών 

Ο αριθμός των νέων μετοχών έχει κατ’ αρχάς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως ακολούθως: α) τουλάχιστον 15% των νέων μετοχών, ήτοι τουλάχιστον 180.000.000 από τις νέες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, και β) τουλάχιστον 85% των νέων μετοχών, ήτοι τουλάχιστον 1.020.000.000 από τις νέες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Προσφορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει αυτήν την κατανομή κατά τη διακριτική ευχέρειά του, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς. Εντούτοις, οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή στην κατανομή νέων μετοχών μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς δεν θα πρέπει να επηρεάζει την κατανομή προς το ΤΧΣ ούτε να έχει ως αποτέλεσμα η κατανομή στη Δημόσια Προσφορά να υπολείπεται του ανωτέρω ελάχιστου ποσοστού 15%, εάν η ζήτηση από επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά είναι τουλάχιστον ίση με αυτό το ελάχιστο ποσοστό.

Για την κατανομή νέων μετοχών στο ΤΧΣ, ο Εκδότης θα λάβει υπόψη του, σε συνεννόηση με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, μεταξύ άλλων κριτηρίων, το μέγεθος της συνολικής ζήτησης από ιδιώτες επενδυτές, την τιμή διάθεσης και άλλα ποιοτικά κριτήρια, με δεδομένο ότι το ποσοστό επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings κυριότητας του ΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου) θα ανέρχεται σε 27%, κατ’ ελάχιστον.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News