ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τροπολογία για συντάξεις από λογιστές και δικηγόρους: Τι προβλέπει

φωτ. InTime News

Κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη για τη συμμετοχή δικγηόρων και λογιστών στη διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων. Δικηγόροι (μέλη των δικηγορικών συλλόγων της χώρας με τριετή δικηγορία) και  μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου λογιστές-φοροτεχνικοί Α’ τάξης που θα θελήσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της απονομής σύνταξης θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο που θα δημιουργηθεί στον ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια θα πιστοποιούνται από τον ΕΦΚΑ, αφού θα υπάρξει πρώτα κατάρτιση τους στην διαδικασία της απονομής των συντάξεων.

Οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι και λογιστές θα μπορούν να αναλάβουν τόσο φακέλους των ήδη εκκρεμών συντάξεων όσο και νέων συνταξιοδοτικών αιτημάτων. Η κάθε υπόθεση συνταξιοδότησης δεν θα φθάνει τυχαία σε κάθε πιστοποιημένο λογιστή ή δικηγόρο αλλά ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει από την λίστα των πιστοποιημένων  συνεργατών ποιος θα αναλάβει τον φάκελο του. 

Τι θα αναλαμβάνουν οι δικηγόροι και οι λογιστές

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες του ΕΦΚΑ θα μπορούν να 

α) διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης (σε έναν ή περισσότερους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) και εκδίδουν σχετική βεβαίωση

β) διαπιστώνουν την ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία και εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή

υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση

γ) υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση

δ) εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

ε) συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισμού 

στ) Εκδίδουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης

Οι υπάλληλοι του e- ΕΦΚΑ θα εκδίδουν βάσει των βεβαιώσεων των πιστοποιημένων επαγγελματιών  τις αποφάσεις απονομής της σύνταξης (προσωρινής/οριστικής, κύριας/επικουρικής, εφάπαξ) 

Στην περίπτωση που οι  πιστοποιημένοι επαγγελματιών συντάξουν σχέδια προσωρινής ή οριστικής σύνταξης, , οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ απλώς το επικυρώνουν. Εάν δεν έχει γίνει

αυτή η επικύρωση εντός 30 ημερών, το σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η σύνταξη απονέμεται σύμφωνα με αυτό. 

Η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιεί υποχρεωτικά κάθε μήνα τυχαίο

δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των πράξεων απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν βάσει βεβαιώσεων πιστοποιημένων επαγγελματιών τον προηγούμενο μήνα.

Ο e-ΕΦΚΑ  θα καταβάλλει κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για κάθε επιμέρους πράξη. Η τροπολογία βέβαια δεν ορίζει ποιο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης. Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το ύψος της αμοιβής αμείβονται. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΜR» θα υπάρχει ένα φιξ ποσό για κάθε συνταξιοδοτική υπόθεση και  επιμέρους πράξη ενώ θα υπάρχει διαβάθμιση του ποσού ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της κάθε υπόθεσης. 

Η ανάλογη πάντως διαδικασία για την ομάδα των συνταξιούχων που επέστρεψαν στο ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων  προβλέπει μηνιαία μικτή αμοιβή, επτακόσια (700) € με την προϋπόθεση επεξεργασίας εξήντα (60) συνταξιοδοτικών φακέλων. Σε περίπτωση επεξεργασίας μικρότερου αριθμού φακέλων, η αμοιβή μειώνεται αναλογικά. Ενώ δεν θα οφείλεται αμοιβή για την επεξεργασία μικρότερου των σαράντα (40) συνταξιοδοτικών φακέλων το μήνα.

Παράλληλα, έχει κατατεθεί και διάταξη που ορίζει ως υποχρεωτική την καταβολή της προσωρινής σύνταξης σε όλους τους ασφαλισμένους. 

Τέλος, άλλη διάταξη προβλέπει αλλαγές του ορίου  των οφειλόμενων ποσών για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό  δικαίωμα αλλά δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη καθώς οφείλουν. Οι διατάξεις της τροπολογίας ορίζουν ότι τα οφειλόμενο προς τον e-ΕΦΚΑ ποσό από εισφορές των ασφαλισμένων για όλα τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται συνολικά σε 20.000 ευρώ και ειδικά για τον ΟΓΑ σε 6.000 ευρώ. 

Επιπλέον δίνεται παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει προκύψει από την καθυστέρηση καταγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υποβάλει αίτηση (1 ο στάδιο) για να ενταχθούν στο καθεστώς των 120 δόσεων (του ν. 4611/2019), με παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης 2ου σταδίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News