ΕΩΣ 5.000 ΕΥΡΩ

Λιανεμπόριο: Τελευταία ευκαιρία για επιδότηση e- shop

φωτ. Intimenews

Πάνω από 4.000 επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει μέχρι στιγμής αίτηση για επιδότηση του κόστους δημιουργίας ή αναβάθμισης τού ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας  www.ependyseis.gr/mis εκπνέει αύριο το μεσημέρι (ώρα 15:00).

H επιχορήγηση φτάνει τα 5.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18 Μαρτίου 2020, η επιδότηση φτάνει τα 1.500 ευρώ και αφορά στη αναβάθμισή του.Υπενθυμίζεται ότι η δράση απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα, λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού)
 • εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα
 • ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/ laptop)
 • άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων
 • λογισμικό
 • υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος. Θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους (στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα) για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από τις 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
 • να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν 
 • από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 80 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News