ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγγελματικές μισθώσεις: Ποιες παρατείνονται αναδρομικά

φωτ. InTime News

Παρατείνεται η χρονική διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων ή υπομισθώσεων, προκειμένου να αναπληρωθεί το διάστημα κατά το οποίο έμειναν κλειστές οι επιχειρήσεις λόγω του lock down. Μάλιστα, η παράταση εφαρμόζεται αναδρομικά και επί μισθώσεων που έχουν ήδη λήξει.

Όπως προβλέπεται σε διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων επιχειρήσεων, που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, παρατείνεται για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 14 Μαρτίου 2020 και μετά. Το μέτρο αφορά όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά τις 7 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωσή του προς τον εκμισθωτή εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή. Δικαιούχος της παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε επιχείρηση που είναι κλειστή λόγω πανδημίας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης δεν οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.

Όπως τονίζεται στην διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης, η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης.

Η παράταση εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελματικών υπομισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του υπεκμισθωτή/μισθωτή. Η έγγραφη δήλωση τού υπομισθωτή απευθύνεται προς υπεκμισθωτή και εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για αμφότερους.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η ΠΟΜΙΔΑ έχει εκφράσει την αντίδρασή της στο μέτρο. Σε επιστολή της προς το υπουργείο Ανάπτυξης πογραμμίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μας οδηγήσει στο «ενοικιοστάσιο» της κατοχικής και μεταπολεμικής περιόδου, κάτι το οποίο θα στρεβλώσει τη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας.

Παράλληλα, προειδοποιεί για τον κίνδυνο άνισου ανταγωνισμού με τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε ιδιόκτητα ακίνητα, οι οποίες επίσης υπέστησαν μεγάλες απώλειες από το υποχρεωτικό κλείσιμο αλλά δεν έχουν αντίστοιχη μέριμνα από το κράτος.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News