Ε- ΕΦΚΑ

Παράλληλη απασχόληση: Πώς θα ρυθμιστούν τα χρεωστικά υπόλοιπα των εισφορών

φωτ.: Unsplash/Israel Andrade

Το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που εργάστηκαν εντός του 2020 και ως μισθωτοί και δεν καλύφθηκαν οι  απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές τους στο e-efka μέσω της μισθοδοσίας τους. Από τον Απρίλιο και εντός εξαμήνου οι ασφαλισμένοι που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή εργασία θα πρέπει να πληρώσουν τα χρεωστικά υπόλοιπα που τυχόν  θα προκύψουν από την εκκαθάριση  των ασφαλιστικών εισφορών τους για το 2020.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπεται  ότι σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης  απασχολείται ταυτόχρονα και ως μισθωτός, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή του απασχόληση, βάσει των ασφαλιστέων του αποδοχών.

Εάν το πόσο των ασφαλιστικών εισφορών  που έχουν καταβληθεί  είναι μικρότερό τότε ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καλύψει την διαφορά. Υπενθυμίζεται για παράδειγμα πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση θα πρέπει να καταβάλλουν ως ελάχιστο ποσό 252 ευρώ  το μήνα για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, ποσό που αντιστοιχεί στην δεύτερη κατηγορία των ασφαλιστικών εισφορών.

Έτσι ένας ελεύθερος επαγγελματίας του π. ΟΑΕΕ, που έχει επιλέξει τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία οφείλει για τη μη-μισθωτή του απασχόληση εισφορές 252 ευρώ. Εάν για τη μισθωτή του απασχόληση λαμβάνει τον κατώτατο μισθό 650 ευρώ , τότε για τον μήνα αυτό από την εκκαθάριση θα προκύψει οφειλή στον e-ΕΦΚΑ για τη μη-μισθωτή δραστηριότητα ύψους 75,85€.

Αυτό σημαίνει πως το χρεωστικό του υπόλοιπο προς το ταμείο για τον χρόνο που πέρασε εφόσον εργαζόταν όλο τον χρόνο και ως μισθωτός είναι 910,2 ευρώ. Το ποσό αυτό ο ασφαλισμένος θα πρέπει να το αποπληρώσει από τις 29 Απριλίου σε 6 δόσεις των 151 ευρώ. 

Στην περίπτωση τώρα που οι εισφορές που έχει καταβάλλει  ή καταβάλλει ο ασφαλισμένος είναι μεγαλύτερες  από την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, καλύπτεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία. Το πλεονάζον  ποσό εισφοράς της υποχρέωσης που προκύπτει από την ασφαλιστική κατηγορία προσμετράται και αυξάνει την μελλοντική συνταξιοδοτική παροχή του.

Στην περίπτωση βέβαια του παραπάνω παραδείγματος που ο ασφαλισμένος είχε επιλέξει την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και πλήρωνε εκτός από το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών από την μισθωτή εργασία και ολόκληρο το πόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας δηλαδή τα 252 ευρώ τότε στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με πληροφορίες του «MR» το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον ασφαλισμένο ή θα συμψηφιστεί με μελλοντικές εισφορές. Για τις περιπτώσεις αυτές θα υπάρξει νέα υπουργική απόφαση που θα ορίζει τον τρόπο επιστροφής του πλεονάζοντος ποσού.

Μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με μισθωτή απασχόληση είτε έχουν μηδενική υποχρέωση καταβολής εισφορών, είτε καλούνται να πληρώσουν λιγότερες εισφορές, καθώς μέρος της ασφαλιστικής τους κατηγορίες καλύπτεται από τις ήδη καταβληθείσες εισφορές μισθωτής απασχόλησης. 

Ενώ στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον ποσό είναι συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ της ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν και των αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες και για όσο διάστημα έχουν παράλληλη απασχόληση. Είναι επίσης συνάρτηση της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση για κάθε ασφαλισμένο, καθώς ανάλογα με το αν ανήκουν στο  στο τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΑΕΕ ή τ.ΟΓΑ αυτές διαφέρουν.

Ειδικά για το έτος 2020, η εκκαθάριση των εισφορών διενεργείται έως το τέλος Μαρτίου 2021, με τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα να αρχίσουν να καταβάλλονται από 29 Απριλίου τμηματικά εντός εξαμήνου. 

Για τις εισφορές από 1.1.2021, η εκκαθάριση θα διενεργείται πλέον κάθε μήνα με πρώτη εφαρμογή την έως τις 29 Απριλίου και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τυχόν χρεωστικών υπολοίπων  μέχρι τέλη Μαΐου 2021.   

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News