ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στη Βουλή η ασυλία των μελών του ΤΧΣ με το βλέμμα στην Τρ. Πειραιώς

Φωτ. AP

Την ασυλία των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής από τη διάθεση των μετοχών που διαθέτει το Ταμείο σε μια Τράπεζα σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Η κάλυψη από ποινικές ευθύνες των μελών του Γενικού Συμβουλίου δίνεται ενόψει της προοπτικής πώλησης των μετοχών που διαθέτει το ΤΧΣ στην τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκρατικοποίησής της. Προϋπόθεση είναι η τιμή διάθεσης των μετοχών του Ταμείου να προκύπτει από δύο εκθέσεις αποτίμησης από ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Στην περίπτωση αυτή όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο η πώληση σε τιμή χαμηλότερη «συνιστά επιμελή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου».

Με το νομοσχέδιο αλλάζει ο καταστατικός νόμος του Ταμείου, επιτρέποντάς του να συμμετάσχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ακόμη και αν η Τράπεζα πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Με τον τρόπο αυτό η συμμετοχή του Ταμείου αποσυνδέεται από το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, που ήταν με βάση τον ιδρυτικό του νόμο η αιτία και της συγκρότησής του και παρέμβασή του στο τραπεζικό σύστημα. Αναγκαίος όρος για τη συμμετοχή του ΤΧΣ σε μελλοντικές αυξήσεις σύμφωνα με το νομοσχέδιο είναι, οι αυξήσεις να πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή ιδιωτών οι οποίοι να συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ως εκ τούτου με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και οφελών.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο το Ταμείο μπορεί :

  1. i) να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, ή
  2. ii) να εγγράφεται μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του σε διάθεση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων κεφαλαίου με περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης), ή

iii) σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο μετέχει ή ομιλικής αναδιάρθρωσης, να συμμετέχει μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από την μητρική εταιρεία ή/και το το πιστωτικό ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου, κατά περίπτωση, ή

  1. iv) να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου ή εκδόσεις άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και 

Προϋπόθεση είναι όλες οι παραπάνω αυξήσεις κεφαλαίου οι οποίες πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού τους ή ομιλικής αναδιάρθρωσης τους από τις μητρικές εταιρείες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεχίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου

(α) να μην συνιστούν κεφαλαιακή ενίσχυση  και

(β) να πραγματοποιούνται από κοινού με συμμετοχή ιδιωτών, η οποία έχει πραγματική οικονομική σημασία, και οι οποίοι συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και οφελών.

Η διάθεση της ιδίας συμμετοχής του Ταμείου μπορεί να γίνει τμηματικά η εφάπαξ είτε με πώληση μετοχών στο κοινό ή σε συγκεκριμένο/ους επενδυτές

  1. i) μέσω ανοιχτού διαγωνισμού ή μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους επενδυτές
  2. ii) με χρηματιστηριακές εντολές

iii) με δημόσια προσφορά μετοχών με αντάλλαγμα μετρητών ή με ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών και

  1. iv) με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building).

Το Ταμείο μπορεί να μειώνει τη συμμετοχή του στις Τράπεζες μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών, με την παραίτηση από την άσκηση ή με τη διάθεση των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News