ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πώς θα ρυθμίσετε οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Πώς θα ρυθμίσετε οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Aνάσα για χιλιάδες οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων δίνει η νέα παράταση για τα χρέη που συσσωρευθήκαν στην πρώτη καραντίνα αλλά και η νέα ρύθμιση που προβλέπει τη δυνατότητα σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να εντάξουν τις εισφορές αυτές σε ρύθμιση 48 έντοκων ή 24 άτοκων δόσεων.

Αναλυτικά όλες οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίες είχαν «παγώσει» μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021 με προηγούμενη τροπολογία στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων λόγω του COVID-19 αναστέλλονται επιπλέον για 8 μήνες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Στη συνέχεια τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές οφειλές, μετά και την 31η Δεκεμβρίου  οι ασφαλισμένοι μπορούν να τις ρυθμίσουν  σε έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, ενώ το ελάχιστο ποσό δόσης  είναι τα πενήντα ευρώ.

Ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει την αίτηση του για την ένταξη στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μέχρι και τις 31/1/2022. Στην περίπτωση που υπάρξει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Όταν ο ασφαλισμένος υπαχθεί στην ρύθμιση τα χρέη κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία ένταξης. Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να ρυθμίσει την οφειλή του σε έως 24 δόσεις τότε η ρύθμιση θα είναι άτοκη ενώ εάν επιλέξει περισσότερες δόσεις και σε κάθε περίπτωση έως 48 θα επιβαρυνθεί με επιτόκιο της τάξεως του 2,5%.

Η ρύθμιση αρχίζει με την καταβολή της πρώτης δόσης η οποία θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Αν ο οφειλέτης όμως δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες  δόσεις τότε χάνει την ρύθμιση αλλά και τα ευεργετήματα αυτής .Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή ο ασφαλισμένος επιθυμήσει να  μπορεί να εξοφλήσει  εφάπαξ τις εναπομείναντες δόσεις της ρύθμισης.

Εφόσον οι οφειλές ρυθμιστούν και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης στον ασφαλισμένο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας με 2μηνη ισχύ. Επιπλέον παγώνει οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αλλά και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. 

Βέβαια εάν η ρύθμιση χαθεί ο ασφαλισμένος θα βρεθεί  αντιμέτωπος με το σύνολο της οφειλής το οποίο  γίνεται πλέον απαιτητό ενώ ενεργοποιούνται όλα τα μέτρα είσπραξης σύμφωνα με τη νομοθεσία.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News