ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινά η αποκλειστική προμήθεια φαρμάκων για τα νοσοκομεία από την ΕΚΑΠΥ

Ξεκινά η αποκλειστική προμήθεια φαρμάκων για τα νοσοκομεία από την ΕΚΑΠΥ

Στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) περνά άμεσα η διαχείριση των προμηθειών για το σύνολο των νοσοκομειακών φαρμάκων, με βάση και τη σχετική ανακοίνωση η οποία δημοσιεύτηκε από την αρχή προκειμένου να ενημερωθούν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Η συνολική αξία των φαρμάκων αυτών, υπολογίζεται στο περίπου 1 -1,1 δισ. ευρώ και μέχρι σήμερα για τα περισσότερα σκευάσματα το κάθε νοσοκομείο προχωρούσε μόνο του σε παραγγελίες, προκαλώντας καθυστερήσεις, κόστη και μια χαοτική κατάσταση στα οικονομικά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο, η ΕΚΠΑΥ αναλαμβάνει «από 1η.1.2024 τις διαδικασίες προμήθειας του συνόλου των φαρμακευτικών σκευασμάτων, για τις ανάγκες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών, εξαιρούμενων των εμβολίων, των ορών, των αερίων ή άλλων ειδικών κατηγοριών φαρμάκων, οι οποίες καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας…».

Υπήρξε όμως μια σχετική καθυστέρηση στη διαδικασία αυτή η οποία τελειώνει σύμφωνα και με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση της αρχής. Ειδικότερα, η πρόσκληση αναφέρει:

Η ΕΚΑΠΥ στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.5102/24, άρθρο 22 και για την έναρξη της νέας διαδικασίας παραγγελιοληψίας από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και των Υγειονομικών Περιφερειών σε φαρμακευτικά σκευάσματα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, προσκαλεί τις Φαρμακευτικές Εταιρείες να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουλίου, στην ΕΚΑΠΥ (e-mail [email protected] ) την πρόταση/αίτηση τους για τη συμμετοχή στον υπο διαμόρφωση Ηλεκτρονικό Κατάλογο Παραγγελιών Φαρμάκου που θα αναρτηθεί στη συνέχεια στην πλατφόρμα ekapyNet (https://apps.ekapy.gov.gr/).

Η ΕΚΑΠΥ στη συνέχεια θα προβεί σε Δημόσια Ανακοίνωση της συνολικής λίστας των φαρμακευτικών σκευασμάτων, ανά δραστική και ανά εταιρεία, που θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από τους ανωτέρω φορείς. Τονίζεται ότι με την ίδια διαδικασία (υποβολή σχετικής αίτησης ως ανωτέρω) θα είναι εφικτή η συμπλήρωση – τροποποίηση σκευασμάτων ανά φαρμακευτική εταιρεία, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο από την ίδια.

Η τιμή προμήθειας των προς διάθεση σκευασμάτων θα είναι η Νοσοκομειακή Τιμή του ΔΤΦ, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά, επί της οποίας εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά την τιμή των νοσοκομειακών φαρμάκων, το ποσό επιστροφής (rebate) επί της τιμής ή επί του όγκου αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκπτωση, αυτόματης επιστροφή (clawback) κ.α., για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία που αφορούν τόσο την τιμολόγηση όσο και τη διακίνηση φαρμάκων.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι εταιρείες που δεν έχουν προβεί σε εγγραφή στο σύστημα της ΕΚΑΠΥ, θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία εγγραφής χρηστών σε αυτή, με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΚΑΠΥ, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν παραγγελίες.

Τέλος, με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, οι εταιρείες θα κληθούν στην υπογραφή συμφωνίας με την ΕΚΑΠΥ η οποία θα αφορά το σύνολο των όρων που θα διέπουν τη διαδικασία της παραγγελιοληψίας και αποζημίωσης για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα δηλωθούν.   

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται το σύνολο των φαρμακευτικών να εγγραφούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ενώ άμεσα η ΕΚΑΠΥ θα «χρηματοδοτηθεί» αντλώντας τα κονδύλια για προμήθεια φαρμάκου από όλα τα νοσοκομεία. Εκτιμάται δε πως η σχετική διαδικασία κεντρικής προμήθειας φαρμάκων θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.  

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει τους χρόνους και τις εξοφλήσεις των παραγγελιών, θα ελαττώσει δραστικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ παράλληλα θα συνδράμει στον καταλογισμό του clawback προς τις φαρμακευτικές εταιρείες.  

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News