Business & Finance Τρίτη 2/05/2023, 11:36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PMI Ελλάδα: Αυξάνονται οι παραγγελίες, υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις

Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μέτρια βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών για τους Έλληνες παραγωγούς αγαθών, η οποία ήταν η δεύτερη ταχύτερη σε διάστημα περίπου ενός έτους

PMI Ελλάδα: Αυξάνονται οι παραγγελίες, υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις

Τα δεδομένα του Απριλίου υπέδειξαν μέτρια ανάκαμψη της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας PMI από την S&P Global. Η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών υποστήριξε τη συνολική ανάπτυξη, καθώς οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2022. Η αύξηση της παραγωγής οδήγησε σε εντονότερο ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς η εμπιστοσύνη των κατασκευαστών σχετικά με την προοπτική ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος επίσης αυξήθηκε. Παρά τη σταθερή άνοδο των αγορών εισροών, οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού μειώθηκαν, καθώς η απόδοση των προμηθευτών βελτιώθηκε για πρώτη φορά από τις αρχές του 2020.

Ταυτόχρονα, οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθένησαν. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2020, καθώς οι εταιρείες κατέγραψαν επίσης μέτριο ρυθμό αύξησης των τιμών πώλησης. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI®) έκλεισε στις 52.4 μονάδες τον Απρίλιο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις 52.8 μονάδες του Μαρτίου. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μέτρια βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών για τους Έλληνες παραγωγούς αγαθών, η οποία ήταν η δεύτερη ταχύτερη σε διάστημα περίπου ενός έτους.

PMI Ελλάδα: Αυξάνονται οι παραγγελίες, υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις-1

Στη συνολική ανάκαμψη συνέβαλε η εντονότερη αύξηση των νέων παραγγελιών που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές τον Απρίλιο. Σύμφωνα με αναφορές, η εντονότερη ζήτηση από υφιστάμενους πελάτες και η μείωση του ανταγωνισμού υποστήριξαν την αύξηση των νέων πωλήσεων. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν σε γενικές γραμμές ισχυρός και ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2022. Η άνοδος των συνολικών πωλήσεων υποστηρίχθηκε από τη δεύτερη διαδοχική μηνιαία αύξηση των νέων παραγγελιών εξαγωγών. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μόνο οριακός και βραδύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο.

Η μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών οδήγησε σε νέα μηνιαία αύξηση της παραγωγής των εταιρειών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Απρίλιο. Παρά την εξασθένηση του ρυθμού ανάπτυξης σε σύγκριση με τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2022. Εν τω μεταξύ, οι πιέσεις επί του κόστους επιβραδύνθηκαν τον Απρίλιο, καθώς οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν την ασθενέστερη άνοδο από τον Ιούλιο του 2020. Η αύξηση ήταν, σε γενικές γραμμές, οριακή παρά τις αναφορές για περαιτέρω αυξήσεις του κόστους των υλικών και των τιμών ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες εταιρείες ανέφεραν χαμηλότερες τιμές σε ορισμένα εξαρτήματα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

PMI Ελλάδα: Αυξάνονται οι παραγγελίες, υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις-2

Οι χρεώσεις εκροών εξακολούθησαν να αυξάνονται στο ξεκίνημα του δεύτερου τριμήνου, μολονότι ελαφρά. Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν στην
προσπάθεια να μετακυλιστεί το κόστος στους πελάτες, ωστόσο ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι η εξασθένηση της αύξησης του κόστους ήταν εμφανής
στη βραδύτερη αύξηση των τιμών εκροών που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2021.

Η μεγαλύτερη ροή εισερχόμενων νέων παραγγελιών οδήγησε σε τρίτη διαδοχική μηνιαία αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τον Απρίλιο. Οι
Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν την εντονότερη αύξηση των επιπέδων απασχόλησης σε διάστημα ενός έτους. Σύμφωνα με αναφορές, οι εταιρείες
αύξησαν την παραγωγική τους ικανότητα ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας επέτρεψε στις εταιρείες να διεκπεραιώσουν τις ανεκτέλεστες εργασίες κατά τη διάρκεια του Απριλίου, καθώς ο όγκος
αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε περαιτέρω. Ο έντονος ρυθμός μείωσης ήταν ταχύτερος από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο.
Οι αλυσίδες εφοδιασμού που τροφοδοτούν τον ελληνικό μεταποιητικό τομέα υπέδειξαν μειωμένες διαταραχές κατά τη διάρκεια του Απριλίου, καθώς η
απόδοση των προμηθευτών βελτιώθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο των 13 ετών. Οι εταιρείες θεώρησαν ότι
η ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας έχει μειωθεί, καθώς οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιταχύνθηκαν και τα υλικά έγιναν πιο εύκολα
διαθέσιμα. Παρά τη συρρίκνωση τόσο των αποθεμάτων προμηθειών όσο και των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων, οι αγορές εισροών αυξήθηκαν
λόγω της μεγαλύτερης ροής εισερχόμενων νέων παραγγελιών.

Τέλος, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μεταξύ των Ελλήνων κατασκευαστών αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο
του 2022. Η αισιοδοξία προήλθε από τις ελπίδες για περαιτέρω αύξηση της ζήτησης από την πλευρά των πελατών και για επενδύσεις σε εκστρατείες
μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, η Siân Jones, οικονομολόγος στην S&P Global Market Intelligence, είπε: «Οι συνθήκες του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα εξακολούθησαν να βελτιώνονται, καθώς ο τομέας υπέδειξε την καλύτερη απόδοση σε όλη την Ευρωζώνη τον Απρίλιο. Η αύξηση των νέων παραγγελιών επιταχύνθηκε, υποστηριζόμενη από τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πελατών, η οποία με τη σειρά της ώθησε τις εταιρείες στην αύξηση των επιπέδων απασχόλησης. Η δημιουργία θέσεων εργασίας επιταχύνθηκε στον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί το τελευταίο έτος. Παρότι το κόστος και οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν περαιτέρω, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε σε οριακά ποσοστά, καθώς η ζήτηση για εισροές μειώθηκε και η απόδοση των προμηθευτών βελτιώθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο των 13 ετών. Παρά τις ασθενέστερες συνθήκες ζήτησης από το εξωτερικό, οι προσδοκίες σχετικά με την παραγωγή ενισχύθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2022. Ωστόσο, η S&P Global Market Intelligence προβλέπει επί του παρόντος ελαφριά συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0.5% το 2023, καθώς ο ήδη αυξημένος πληθωρισμός και οι προκλήσεις σε βασικές αγορές εξαγωγών αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση.»

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News