Business & Finance Τετάρτη 19/04/2023, 07:23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: 14.000 αιτήσεις νέων για φθηνά στεγαστικά

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: 14.000 αιτήσεις νέων για φθηνά στεγαστικά

Ξεπέρασαν τις 14.000 οι αιτήσεις από νέους και νέα ζευγάρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» και τη χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων, με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, γεγονός που καθιστά πιο πιθανό ακόμη και τον διπλασιασμό του αρχικού ποσού που είχε προβλεφθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ώστε να φθάσει το 1 δισ. ευρώ.

Ηδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΥΠΑ που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», έχουν προεγκριθεί από τις τράπεζες τουλάχιστον 600 από τις αιτήσεις, ενώ υπάρχουν και 50 περιπτώσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο στάδιο της υπαγωγής, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει στην τράπεζα και τα απαιτούμενα έγγραφα για συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτό άλλωστε, δηλαδή η εξεύρεση του κατάλληλου ακινήτου, είναι και το πλέον σημαντικό βήμα για την έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι δανειολήπτες πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, ήτοι είναι νέοι, ηλικίας έως 39 ετών, έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 και έως 16.000 ευρώ και δεν διαθέτουν δικό τους σπίτι. Αυτό βέβαια που καθιστά άκρως ελκυστικό το πρόγραμμα είναι το ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο, αφού είναι το 1/4 αυτού της αγοράς και 0% για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Εξάλλου, το 75% του δανείου που χορηγείται από τη ΔΥΠΑ είναι άτοκο και μόνο το 25% θα δοθεί με βάση τους όρους που έχουν καθορίσει οι συμμετέχουσες τράπεζες.

Αναλυτικά, η διαδικασία χορήγησης δανείου ακολουθεί τα εξής βήματα:

Α) Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την τράπεζα που επιθυμεί και υποβάλλει την αίτησή του. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Συμμετέχουν επίσης η Παγκρήτια, οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και η Attica Bank. Εως τη Μεγάλη Πέμπτη είχαν υποβληθεί 14.000 αιτήσεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου.

3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους.

4. Δήλωση Ε9 και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου έτους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Στην περίπτωση ζευγαριών, τα έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο.

Β) Η τράπεζα ελέγχει την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων και χορηγεί την οικονομική προέγκριση, η οποία ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχουσες τράπεζες έχουν προεγκρίνει τουλάχιστον 600 αιτήσεις. Μάλιστα εκτιμάται ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών και προέγκριση περισσότερων αιτήσεων.

Γ) Ο αιτών γνωστοποιεί το ακίνητο και την τιμή του, καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα. Αυτό εκτιμάται ότι είναι και το πλέον δύσκολο βήμα, κυρίως για όσους δεν έχουν ακόμη βρει το κατάλληλο σπίτι. Βάσει του νόμου, πάντως, το πρόγραμμα αφορά σπίτια μέχρι 150 τ.μ., παλαιότητας 15 ετών και πάνω. Επίσης θα πρέπει να έχουν άδεια κατασκευής έως το 2007.

Δ) Μετά τους αναγκαίους ελέγχους, η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα και ξεκινάει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του προς αγορά ακινήτου (διαρκεί έως και 60 ημέρες).

Ε) Υπογράφεται η σύμβαση δανείου και εκταμιεύεται το δάνειο, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης στο πρόγραμμα. Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών, που καλύπτουν συνήθως έως το 80%. Συνεπώς, η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού, αντί για 20% που προβλέπεται στις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων.

Πηγή: kathimerini.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News