ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεβάζει ταχύτητες η Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας – Στόχος οι 66.000 έλεγχοι

Ανεβάζει ταχύτητες η Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας – Στόχος οι 66.000 έλεγχοι

Ανεβάζει ταχύτητες η Ανεξάρτητη πλέον Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, η Ανεξάρτητη Αρχή θα προχωρήσει το 2023 σε 66.000 ελέγχους. Επιπλέον η Επιθεώρηση Εργασίας συναντά και την τεχνολογία καθώς εδώ και λίγες ημέρες, οι επιθεωρητές έχουν πρόσβαση σε 500 τάμπλετ διασυνδεδεμέναμε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και το αναβαθμισμένο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Έτσι δηλώνεται διαδικτυακά ο χρόνος έναρξης και λήξης του ελέγχου (ώστε να μην υπάρχει εκ των υστέρων δυνατότητα δήλωσης αδήλωτων εργαζομένων), ενώ τα αποτελέσματα των ελέγχων αποστέλλονται άμεσα τόσο στην ελεγχόμενη επιχείρηση όσο και στη βάση δεδομένων της Επιθεώρησης Εργασίας. Ο νέος αυτός τρόπος ελέγχων συνδυάζεται επίσης με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αλλά και με τη μέθοδο risk analysis που εφαρμόζεται από την Επιθεώρηση Εργασίας για στοχευμένους ελέγχους στις περιοχές και τους κλάδους όπου εντοπίζεται μεγαλύτερη παραβατικότητα και στις επιχειρήσεις με περισσότερους εργαζομένους, ιδίως εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Βάσει του προγραμματισμού, οι έλεγχοι αφορούν τόσο τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες απασχόλησης (39.400 έλεγχοι ) όσο και την ασφάλεια στην εργασία (26.600 έλεγχοι ), με τον στόχο να μπορεί να αναθεωρηθεί με βάση τα αποτελέσματα των επόμενων μηνών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εργατικής νομοθεσίας. Μέρος των κύριων αρμοδιοτήτων της είναι ο έλεγχος για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων.

Επιπλέον ελέγχει τους όρους κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση. Επίσης η Ανεξάρτητη Αρχή είναι υπεύθυνη για την τήρηση της νομοθεσίας  για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να ερευνά  οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση. Μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και να έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Μάλιστα για όποιον εργοδότη αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία θ επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Επιπλέον, η Επιθεώρηση Εργασίας είναι υπεύθυνη για την συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή μεθοδολογία και νομοθεσία και κατά τα πρότυπα και τα πορίσματα της EUROSTAT.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας: Ποια είναι τα δικαιώματα του εργαζομένου

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News