ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικά: Στα σταθερά επιτόκια στρέφονται οι δανειολήπτες

Στεγαστικά: Στα σταθερά επιτόκια στρέφονται οι δανειολήπτες

Στο 1,4 δισ. ευρώ έναντι 1,2 δισ. ευρώ που έκλεισε το 2022 ανεβάζουν οι εκτιµήσεις των τραπεζών τις νέες χορηγήσεις στεγαστικών δανείων το 2023, προβλέποντας άνοδο της αγοράς κατά 17% έναντι 30% που αυξήθηκε η στεγαστική πίστη την περίοδο 2021-2022. Ενισχυτικά, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των τραπεζών, στη ζήτηση θα λειτουργήσει το πρόγραµµα «Σπίτι µου», για το οποίο η πλατφόρµα επιδιώκεται να ανοίξει στα µέσα Μαρτίου. 

Βασικός ανασταλτικός παράγοντας που εµποδίζει µια πιο δυναµική ανάπτυξη της αγοράς είναι το υψηλό επίπεδο των επιτοκίων ενόψει και της νέας ανόδου που αναµένεται από την ΕΚΤ στην επόµενη συνεδρίασή της στις 16 Μαρτίου. Η Κεντρική Τράπεζα έχει προεξοφλήσει άνοδο του βασικού επιτοκίου κατά 50 µονάδες βάσης και ήδη το euribor 3µήνου έχει αναρριχηθεί σε υψηλό 15ετίας προσεγγίζοντας το 2,8%, ανεβάζοντας το µέσο κυµαινόµενο επιτόκιο πάνω από 5% – µαζί µε το περιθώριο (spread) που εφαρµόζουν οι τράπεζες. Οι εκτιµήσεις πλέον ανεβάζουν την πορεία του euribor στο 4% έως τα τέλη του χρόνου και έναρξη της πορείας αποκλιµάκωσης –µε αργό ρυθµό– από τα µέσα του 2024.

Ενδεικτικό της ανησυχίας που διακατέχει τα νοικοκυριά είναι η µαζική στροφή στα σταθερά επιτόκια, που µονοπωλούν το ενδιαφέρον των νέων χορηγήσεων σε ποσοστό 95%, παρά τη µείωση στο περιθώριο για τα κυµαινόµενα επιτόκια που έχουν υιοθετήσει οι τράπεζες σε µια προσπάθεια να συγκρατήσουν το κόστος για νέα στεγαστικά δάνεια.

Τα επιτόκια που ισχύουν σήμερα

Τα σταθερά επιτόκια που ισχύουν σήµερα –αν και αυξηµένα κατά 0,50 σε σχέση µε ένα χρόνο πριν– διαµορφώνονται από 3,10% για δάνεια µικρής διάρκειας 3 ετών και φθάνουν έως και 4,90% για µεγάλης διάρκειας 30 ετών. Συγκεκριµένα, το σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια της Eurobank διαµορφώνεται στο 3,10%, για 5 χρόνια στο 3,60%, για 10 χρόνια στο 4%, για 15 χρόνια στο 4,20%, για 20 χρόνια στο 4,40%, για 25 χρόνια στο 4,50% και για 30 χρόνια στο 4,70%.

Το σταθερό επιτόκιο για 10 έτη της Εθνικής Τράπεζας διαµορφώνεται από 3,80% έως 4,20%, το σταθερό για 15 έτη διαµορφώνεται από 4,05% έως 4,45%, για 20 έτη από 4,30% έως 4,60%, για 25 έτη από 4,45% έως 4,75% και το σταθερό επιτόκιο για 30 έτη διαµορφώνεται από 4,60% έως 4,90%.

Το σταθερό επιτόκιο της Alpha Bank για τα πρώτα 5 έτη διαµορφώνεται στο 3,60%, το σταθερό 10 ετών στο 4%, το σταθερό 15 ετών στο 4,20%, 20 ετών στο 4,60%. Τα επιτόκια της τράπεζας προσαυξάνονται κατά 0,30% σε περίπτωση χρηµατοδότησης άνω του 60% της εκτιµώµενης αξίας του ακινήτου.

Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρµόζει επιτόκια σταθερά από 3,55% έως 5,05% για διάρκεια από 3 έως 30 έτη, ενώ το κυµαινόµενο επιτόκιο της τράπεζας διαµορφώνεται µε βάση το euribor 1 µηνός πλέον περιθωρίου, που ξεκινάει από 2,45% και φθάνει έως 3,20%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, µετά τη σταθερή περίοδο, εφαρµόζεται κυµαινόµενο επιτόκιο, το οποίο για τις υπόλοιπες τράπεζες βασίζεται στο euribor 3µήνου προσαυξηµένο κατά 3,3% ή 3,75% για την Εθνική Τράπεζα, κατά 2% έως 2,50% (ανάλογα µε το ύψος του δανείου) για την Alpha Bank και κατά 0,75% έως 2,5% για τη Eurobank.

Να σηµειωθεί ότι µετά τις σηµαντικές πωλήσεις κόκκινων στεγαστικών δανείων στις οποίες έχουν προχωρήσει οι τράπεζες, τα υπόλοιπα της στεγαστικής πίστης έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα του 2004 και συγκεκριµένα στα 29,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου και οι νέες χορηγήσεις δεν είναι ικανές να οδηγήσουν σε µια ουσιαστική πιστωτική επέκταση στον κλάδο, που συρρικνώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Πλειστηριασμοί: Διόρθωση τιμών πρoς τα κάτω για το ένα τέταρτο των ακινήτων που μεταβιβάζονται

Τα νέα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων στις 4 τράπεζες

Τράπεζες: Προσφέρουν ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και νέες προθεσμιακές με υψηλές αποδόσεις

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News