ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε λίγες ημέρες στον «αέρα» το πρόγραμμα για φθηνά στεγαστικά για νέους

Σε λίγες ημέρες στον «αέρα» το πρόγραμμα για φθηνά στεγαστικά για νέους

Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα του υπουργείο Εργασίας μέσω του οποίου νέοι, νέες και νέα ζευγάρια  από 25-39 ετών θα μπορούν να πάρουν φθηνά στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται και η τελευταία υπουργική απόφαση, η οποία θα ρυθμίζει περισσότερο τεχνικά  θέματα του προγράμματος, στη συνέχεια θα υπάρξει Δημόσια πρόσκληση προς τις τράπεζες με στόχο οι αιτήσεις των δικαιούχων να μπορέσουν να γίνονται δεκτές από τις τράπεζες  από τις 15 Μαρτίου και μετά. 

Οι βασικοί όροι του δανείου 

1) Το δάνειο που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου» κατευθύνεται στην αγορά πρώτης κύριας κατοικίας αξίας μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς.

2) Η έκταση του ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

3) Το ακίνητο θα πρέπει να  βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής σε οικοδομή με παλαιότητα τουλάχιστον 15 έτη κατά τον χρόνο της αγοράς.

4) Το ακίνητο  προς αγορά δεν θα πρέπει να ανήκει σε συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή ή σε σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

5) Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

6) Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη.

7) Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το 90%  της αξίας του ακινήτου που αποκτάται. Το υπολειπόμενο τίμημα  θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή από τον αγοραστή. 

8) Το δάνειο (το 90% της αξίας) χρηματοδοτείται κατά 75% από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και είναι  άτοκο. Το υπολειπόμενο ποσό δανείου χορηγείται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. 

9) Ειδική ρύθμιση υπάρχει αν ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται, κατά τη διάρκεια του δανείου, τρίτεκνος ή πολύτεκνος καθώς τότε στο σύνολο του το δάνειο είναι άτοκο. 

10) Δεν μπορεί να ζητηθεί  από τη τράπεζα η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

11) Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 που στα στεγαστικά ισούται με 0,12%. 

12) Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται η μεταβίβαση του ακινήτου εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

Το πρόγραμμα, κόστους 500 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί κατά 375 εκατ. από το κράτος και κατά 125 εκατ. από τις τράπεζες. Το πρόγραμμα θα είναι «δυναμικό», που σημαίνει ότι μόλις εξαντληθούν τα πρώτα δάνεια (περίπου 10.000)  προβλέπεται η επανάληψή του, ανάλογα με το ενδιαφέρον των πολιτών και τα διαθέσιμα κονδύλια.

Παραδείγματα ποσών που μπορούν να δανειστούν 

Εάν ένας δικαιούχος έχει βρει μια κατοικία 200.000 ευρώ, θα μπορέσει να πάρει δάνειο έως 150.000 ευρώ (το μέγιστο ποσό), ενώ τα υπόλοιπα 50.000 ευρώ  θα πρέπει να αποτελούν ίδια συμμετοχή του δικαιούχου. Για μια κατοικία 100.000 ευρώ  αντίστοιχα, ο δικαιούχος θα μπορεί να πάρει δάνειο 90.000 ευρώ, η ίδια συμμετοχή του περιορίζεται στις 10.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα γίνονται στις τράπεζες μετά από δημόσια πρόσκληση μέχρι και εξαντλήσεως του προγράμματος. Η δανειακή σύμβαση  επιπλέον θα πρέπει να υπογραφεί σε διάστημα 8 μηνών από την προέγκριση του δανείου. 

Έτσι, για μια κατοικία 100.000 ευρώ, ο δικαιούχος θα δανειστεί 90.000 ευρώ (καλύπτεται το 90% της αξίας) με τον εξής επιμερισμό: Οι 67.500 ευρώ θα προέρχονται από την ΔΥΠΑ και οι 22.500 ευρώ θα αποτελούν τραπεζικό δανεισμό. Αντίστοιχα, για μια κατοικία εντός των προδιαγραφών που έχουν αναφερθεί, που στοιχίζει 150.000 ευρώ, ο δανειολήπτης θα λάβει συνολικό δάνειο 135.000 ευρώ που θα επιμερίζεται ως εξής: Οι 101.250 ευρώ θα προέρχονται από την ΔΥΠΑ και οι υπόλοιπες 33.750  ευρώ θα προέρχονται μέσω τραπεζικού δανεισμού. 

Η δόση του δανείου 

Καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του δανείου είναι άτοκο, η δόση που θα προκύπτει θα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τη δόση ενός συμβατικού δανείου. Για παράδειγμα, για ένα ακίνητο 150.000 και δάνειο 135.000 ευρώ (10% ίδια συμμετοχή) με περίοδο αποπληρωμής  30 χρόνια, με ένα συμβατικό δάνειο μέσω τραπέζης ο δανειολήπτης θα πρέπει να πληρώνει δόση της τάξεως των 639 ευρώ (με τα σημερινά δεδομένα καθώς αναμένονται νέα αυξήσεις στα επιτόκια). Αντίθετα, μέσω του προγράμματος «φθηνή στέγη», ο δανειολήπτης θα πληρώνει δόση 281,25 ευρώ για το κομμάτι του δανείου που είναι άτοκο  και 115 ευρώ για το τμήμα του δανείου που προέρχεται από την τράπεζα. Η δόση του δανείου θα είναι  συνολικά δηλαδή 397 ευρώ, περίπου 250 ευρώ λιγότερα μηνιαίως.

Επιπλέον, για τα ζευγάρια που είναι τουλάχιστον τρίτεκνα  ή αποκτήσουν πάνω από 3 παιδιά κατά τη διάρκεια αποπληρωμής, το δάνειο θα μετατρέπεται ολόκληρο  σε άτοκο οπότε η δόση θα είναι ακόμη μικρότερο. 

Διαβάστε επίσης: 

Σπίτια για νέους: Oι όροι για τα φθηνά δάνεια – Τι δόση θα πληρώνουν

«Φθηνή στέγη»: Τι δόση θα πληρώνουν οι νέοι για να αποκτήσουν κατοικία

Με συγκάτοικο ή στο πατρικό: Πώς οι νέοι αποκλείστηκαν από την αγορά ακινήτων

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News