ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό μάτι της ΤτΕ στις ρυθμίσεις δανείων

Ηλεκτρονικό μάτι της ΤτΕ στις ρυθμίσεις δανείων

Ηλεκτρονικά θα παρακολουθούνται όλες οι ρυθμίσεις δανείων μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης και των τραπεζών με τους οφειλέτες τους, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας και αν οι διακανονισμοί οδηγούν στην αποτελεσματική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. 

Η πλατφόρμα που θα αποτελέσει το ηλεκτρονικό μάτι της ΤτΕ στην παρακολούθηση της ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και προβλέπεται στον πτωχευτικό κώδικα. Η πλατφόρμα θα ανοίξει τον Απρίλιο, δίνοντας τέλος στα προβλήματα μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης, στις οποίες έχει μεταφερθεί η ευθύνη για την μείωση του ιδιωτικού χρέους και των δανειοληπτών για τις λύσεις ρύθμισης που εφαρμόζονται.

Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες του κώδικα δεοντολογίας, που αποτελεί το εγχειρίδιο που θα πρέπει να τηρούν τόσο οι τράπεζες όσο και οι servicers προκειμένου να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια των φυσικών προσώπων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Με την ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των ρυθμίσεων θα μπει ένα τέλος στις αρρυθμίες που διαπιστώνονται κατά τις προσπάθειες διακανονισμού χρεών μεταξύ των οφειλετών και των πιστωτών τους και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ατελείς ρυθμίσεις, αλλά και καθυστερήσεις στην προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι οφειλέτες υποβάλλουν προτάσεις με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, όπως προκύπτει από το διαθέσιμο εισόδημα, και όχι βάσει της ακίνητης περιουσίας που έχουν στην κατοχή τους, διότι δεν γνωρίζουν και κανείς δεν τους εξηγεί ότι η ελάχιστη δόση καθορίζεται από την αξία των ακινήτων. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά στοιχεία των συνοφειλετών και των εγγυητών του οφειλέτη και όταν αυτοί δεν συνυποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε η τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης δεν προτείνει λύση ρύθμισης.

Η ΤτΕ που έχει την ευθύνη για την εποπτεία τόσο των τραπεζών όσο και των εταιρειών διαχείρισης, θα διαπιστώνει εάν οι τράπεζες, αλλά και οι servicers, τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπει ο κώδικας. Αντίστοιχα θα έχει πρόσβαση σε στοιχεία για το πόσοι δανειολήπτες είναι συνεργάσιμοι ή όχι. Πρόσβαση στα στοιχεία της πλατφόρμας θα έχουν και οι οφειλέτες, οι οποίοι άλλωστε θα παραιτούνται από το φορολογικό και τραπεζικό τους απόρρητο, προκειμένου οι πιστωτές να αντλούν αυτόματα από τις αρμόδιες αρχές τα στοιχεία για την οικονομική και την περιουσιακή τους κατάσταση. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκτός του ότι θα υποδέχεται όλες τις αιτήσεις, θα συνδέεται με τις φορολογικές αρχές, τις τράπεζες και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί σε funds, προκειμένου να αντλούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις οφειλές που βαρύνουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση και να επιταχύνεται η διαδικασία διακανονισμού των χρεών.

Εκτός από την επιτάχυνση των διαδικασιών ρύθμισης μέσω της τυποποιημένης πληροφόρησης που θα προβλέπει η πλατφόρμα, θα εξασφαλίζεται και ο καλύτερος έλεγχος και η παρακολούθηση των ρυθμίσεων από τις εποπτικές αρχές, έτσι ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων.

Με δεδομένο ότι πλέον ο κύριος όγκος των κόκκινων δανείων – ανέρχεται σε 101 δισ. ευρώ από τα οποία τα 86,8 δισ. ευρώ στα χέρια των servicers – η λειτουργία της πλατφόρμας θα βοηθήσει στην καλύτερη παρακολούθηση του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει η ΤτΕ και ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί η εταιρεία διαχείρισης ή η τράπεζα. Μεταξύ αυτών είναι η επικοινωνία με τον οφειλέτη αλλά και τον εγγυητή του δανείου, βάσει τυποποιημένης διαδικασίας, και η προσφορά συγκεκριμένων λύσεων που θα λαμβάνουν εκτός από την οικονομική κατάσταση και τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Ο νέος κώδικας είναι προσαρμοσμένος στον νόμο για τη δεύτερη ευκαιρία και εξαιρεί από τις υποχρεώσεις που προβλέπει όσους οφειλέτες έχουν κάνει αίτηση για την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή αίτηση πτώχευσης. Επίσης εξαιρεί:

1. Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν:

  • Το άθροισμα των 1.000 ευρώ, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι φυσικών προσώπων.
  • Το άθροισμα των 5.000 ευρώ στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Απαιτήσεις έναντι νομικών προσώπων που δεν αποτελούν «πολύ μικρές επιχειρήσεις».

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Τα 3 εργαλεία προστασίας της πρώτης κατοικίας

Προχωρούν οι αιτήσεις των ευάλωτων νοικοκυριών για την επιδότηση δανείων

Κόκκινα δάνεια: Ακίνητα αξίας 11,3 δισ. ευρώ στον Φορέα Επαναμίσθωσης

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News