Business & Finance Πέμπτη 15/12/2022, 17:56
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

Intrakat: Αύξηση στις πωλήσεις – Στο 1,2 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Intrakat: Αύξηση στις πωλήσεις – Στο 1,2 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Σε 148,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat στο εννεάμηνο του 2022, έναντι 140,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφωνόταν στο 1,2 δισ. ευρώ. Επίσης, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ είχε ισχύ 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 0,7 GW.

Μεταξύ των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της περιόδου, ο όμιλος διαπιστώνει ότι τον Σεπτέμβριο 2022 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW, συνεχίζοντας τις επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. Εκτός της διάνθισης του χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και σε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σε ό, τι αφορά μελλοντικά έργα ΑΠΕ, ολοκληρώνεται χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές των οποίων θα εκκινήσουν εντός του 2023.

Ο όμιλος υπενθυμίζει επίσης στα ορόσημα αυτού του έτους ότι την 1η Δεκεμβρίου 2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Intrakat, αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας η οποία σε περίπτωση που καλυφθεί πλήρως θα εισφέρει σε αυτή ποσό 100 εκατ. ευρώ περίπου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, η οποία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια αυτά εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου της Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης, καθώς και νέες επενδύσεις στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.

Σημειώνεται επίσης ότι στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στις 15 Ιουλίου, άρχισε να εκπονεί με γρήγορους ρυθμούς το πλάνο για τη λειτουργική αναδιάρθρωση του Ομίλου, καθώς και νέου αναπτυξιακού και επενδυτικού προγράμματος, το οποίο εστιάζει σε πέντε κύριους πυλώνες στρατηγικής: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, Αξιοποίηση Ακινήτων καθώς και έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου:

Κατά τη διάρκεια του 2022, εξωγενείς παράγοντες με κυριότερους τις σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες καθώς και το κόστος επιτάχυνσης έργων συνέχισαν να επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, συμπιέζοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα της περιόδου.

Η ενεργειακή κρίση τροφοδοτούμενη και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο βαθύς οικονομικός αντίκτυπος της Πανδημίας, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο.

Κατά συνέπεια, οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα επιβαρύνοντας το κατασκευαστικό κόστος των έργων, το οποίο παρόλα αυτά αναμένεται να μετριαστεί α) με τις αναμενόμενες συμβασιοποιήσεις ήδη εκτελεσμένων μελετών και εργασιών, β) με το πρόγραμμα αποζημίωσης μέσω αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών που έχει ως στόχο να καλύψει τις υπερβολικές και απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών των υλικών στα κατασκευαστικά έργα που ήδη εκτελούνται και γ) με τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους στο πλαίσιο της Πανδημίας και του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Αποτελέσματα εννεαμήνου

Κατά το εννεάμηνο του 2022 ο Όμιλος Intrakat σημείωσε αύξηση εσόδων, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 148,3 εκατ. ευρώ έναντι 140,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές -3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -3,1 εκατ. ευρώ και το EBIT σε ζημιές -7,47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -6,77 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ειδικά για το τρίτο τρίμηνο του 2022 οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 45,2 εκατ. ευρώ έναντι 53,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, το EBITDA σε κέρδη 5,23 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,66 εκατ. ευρώ και το EBIT σε κέρδη 3,99 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,47 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου 2022 δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση της Intrakat. Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθε σε 132,8 εκατ. ευρώ έναντι 141,1 εκατ. ευρώ την 31.12.2021. Στον παραπάνω δανεισμό συμπεριλαμβάνονται δάνεια ύψους 41,8 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν ληφθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συγκεκριμένα 37,6 εκατ. ευρώ σε Αιολική Ενέργεια και 4,3 εκατ. ευρώ σε Real Estate.

Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο Όμιλος στο πρώτο εννεάμηνο του 2022 ανέρχονται σε 406,4 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News