Business & Finance Πέμπτη 15/12/2022, 11:41
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Performance Technologies: Αυξημένα έσοδα και EBITDA στο εννεάμηνο

Performance Technologies: Αυξημένα έσοδα και EBITDA στο εννεάμηνο

Υψηλά έσοδα και κερδοφορία-ρεκόρ έχει επιτύχει η Performance στο εννεάμηνο του 2022, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα ανήλθαν στα 28,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, το EBITDA ανήλθε στα 2,98 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,24% και ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε -3,97 εκατ. ευρώ στις 30/09/2022 (αρνητικός), έναντι 2,97 εκατ. ευρώ την 30/09/2021.

Αναλυτικά:

Performance Technologies: Αυξημένα έσοδα και EBITDA στο εννεάμηνο-1

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες. Αυτό διευκολύνεται πρωτίστως από την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και την πρόσβαση σε Τραπεζικό δανεισμό. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού factoring.

Την 30/09/2022 τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 7,188 εκατ. ευρώ με συνολικό μακροπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου 1,48 εκατ. ευρώ (έναντι 0,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ήταν 1,74 εκατ. ευρώ (έναντι 3,55 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν) και ο καθαρός δανεισμός ήταν -3,97 εκατ. ευρώ (αρνητικός) έναντι 2,97 εκατ. ευρώ την 30/09/2021.

Η εταιρεία διαβλέπει να διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον, καθώς o ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς πληροφορικής αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Οι λύσεις που προσφέρει η εταιρεία αφορούν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, μετάβαση στο Cloud και αξιοποίηση του, τεχνολογίες Data Analytics και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι ανάγκες της αγοράς και επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς αυξάνονται ραγδαία. Σε αυτό συμβάλλει η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα τα τελευταία έτη, οι σημαντικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις για την ψηφιοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα, και τα σημαντικά κονδύλια που προορίζονται να συνδράμουν στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ελλάδας και των λοιπών Ευρωπαϊκών κρατών, σημειώνει χαρακτηριστικά η Performance.

Η ζήτηση για τις λύσεις και υπηρεσίες μας παραμένει ισχυρή καθώς η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία και οι εταιρίες προσπαθούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη τους. Επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη μας αναμένουμε από τη συμμετοχή μας σε έργα που χρηματοδοτούνται από φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Κυβέρνησης, που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Οι παραπάνω λόγοι ωθούν την εταιρεία να πιστεύει ότι θα συνεχίσει να επιτυγχάνει αύξηση των μεγεθών και της κερδοφορίας μας για το επόμενο διάστημα και ότι θα επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξής της.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, έχει αυξήσει τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης και τις σχετικές δαπάνες προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται. Δημιουργεί νέες καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης και τη γεωγραφική επέκταση αξιοποιώντας το SaaS Cloud μοντέλο, καθώς και την επέκταση σε νέες τεχνολογικές περιοχές ή και σε κάθετες αγορές.

Επίσης, ενισχύει σημαντικά και το ανθρώπινο δυναμικό της. Το τρέχον έτος το δυναμικό της αυξήθηκε κατά περίπου 25%, προσελκύοντας περισσότερους από 35 νέους συνεργάτες.

Επιπλέον, πέρα της μέχρι τώρα καθαρά οργανικής ανάπτυξης που αναμένει να ενταθεί, εξετάζει και περαιτέρω εξαγορές που θα παρέχουν συμπληρωματικότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, διεύρυνση της πελατειακής βάσης και ταχύτερο time-to-market. Η χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων γίνεται κατά κύριο λόγο από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Τέλος, η διοίκηση, με τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2022, έχει ξεκινήσει να διαμορφώνει τις αλλαγές εσωτερικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες και να επεξεργάζεται το χρονοδιάγραμμα για τη μετάταξη της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News