ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Άντλησε 450 εκατ. ευρώ – Στο 7,75% το επιτόκιο

Alpha Bank: Άντλησε 450 εκατ. ευρώ – Στο 7,75% το επιτόκιο

(upd 16:00) Tο ποσό των 450 εκατ. ευρώ άντλησε τελικά η Alpha Bank από το νέο senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομόλογο, ενώ αρχικός στόχος ήταν τα 300 εκατ. ευρώ. 

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,75%, με τη διάρκεια του ομολογιακού τίτλου να είναι 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Η κατανομή των ομολόγων, όπως και η τιμολόγηση (κουπόνι) θα ακολουθήσει αργότερα. Οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 875 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι είχαν οριστεί οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.    

Το νέο ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση «Ba3» από τη Moody’s και «B+» από την Standard & Poors, ενώ θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.  

Η έκδοση αποσκοπεί στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως υποχρεώσεων MREL της τράπεζας.

Η συναλλαγή θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους κατόχους του senior preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον ∆εκέμβριο του 2021 (με κουπόνι 3%) και με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν σε πλήρως εθελοντική βάση τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%).

Οπως σημειώνει στην ανακοίνωση της η Alpha Bank εκτιμώντας ιδιαίτερα την ισχυρή θεσμική υποστήριξη των κατόχων του εν λόγω ομολόγου, το εθελοντικό πλαίσιο που δημιούργησε διευκολύνει τους ομολογιούχους να συμμετέχουν σε μια νέα έκδοση αναφοράς, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η οποία θα υποστηρίζεται τόσο από νέους διεθνείς όσο και από εγχώριους επενδυτές. Με βάση και τις ανακοινώσεις των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, η τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο MREL και παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω πορεία της προς την κάλυψη των εποπτικών της MREL υποχρεώσεων. Ο στόχος για τις αρχές του 2026 έχει τεθεί στο 26,87% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού – σήμερα 32,5 δισ. ευρώ–, ανεβάζοντας το ύψος των πρόσθετων κεφαλαίων που θα αντληθούν έως την περίοδο εκείνη κοντά στα 2,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία 9μήνου ο δείκτης MREL διαμορφώνεται σε 20,3%.

Η νέα έκδοση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, έρχεται σε συνέχεια «της πρόσφατης πολύ επιτυχημένης έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συγκυρία στις αγορές». Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank άντλησε τον Οκτώβριο του 2022 μέσω ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) 400 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 7%. Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών MREL αναγκών, μέσω μιας νέας έκδοσης με μεγαλύτερη διάρκεια, που καλύπτει τον τελικό στόχο για τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια τον Ιανουάριο του 2026.

Διαβάστε επίσης: 

Alpha Bank: Εκδίδει νέο senior preferred ομόλογο – Στόχος τα 300 εκατ. ευρώ

Κάτω του 5% το ποσοστό του Paulson στην Alpha Bank

Υψηλό το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News