Business & Finance Παρασκευή 2/12/2022, 10:46
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mevaco: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών το γ΄ 3μηνο και στο 9μηνο

Mevaco: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών το γ΄ 3μηνο και στο 9μηνο

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη παρουσιάζει η μεταλλουργική Mevaco τόσο σε επίπεδο γ΄ τριμήνου, όσο και στο σύνολο του εννεαμήνου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το γ΄ τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 13,348 εκατ. ευρώ έναντι 7,191 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 86% σε σχέση με τα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου. Σε επίπεδο εννεαμήνου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 32,341 εκατ. ευρώ έναντι 17,058 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 90%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) για το γ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 1,178 εκατ. ευρώ, έναντι 643.270 ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 83%. Στο εννεάμηνο τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 2,901 εκατ. ευρώ, έναντι 1,533 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 89%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 ανήλθαν σε 1,254 εκατ. ευρώ έναντι 819.260 ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 53%. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,455 εκατ. ευρώ, έναντι 2,074 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 67%.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας την 30.9.2022 ανήλθαν σε 24,553 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 25,754 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2021 οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 13,874 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 23,392 εκατ. ευρώ.

Εκ του συνόλου των αναφερομένων συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας οι δανειακές υποχρεώσεις την 30.9.2022 ανήλθαν σε 1,916 εκατ. ευρώ, έναντι 5,495 εκατ. ευρώ την 30.9.2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας την 30.9.2022 ανήλθαν σε 5,866 εκατ. ευρώ, έναντι 5,187 εκατ. ευρώ την 30.9.2021.

Οι σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης για το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (μεταβολή 1.7 – 30.9.2022), συνοψίζονται στα εξής:

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσεως 2022 μειώθηκαν κατά ποσό 936.200 ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 921.450 ευρώ, λόγω της επαρκούς ρευστότητας που διαθέτει η εταιρεία, ως επακόλουθο της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της.

Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσεως 2022 παρουσίασε σχεδόν μηδενική μείωση κατά ποσό 57.460 ευρώ, η οποία οφείλεται:

α) στην αύξηση του ύψους των αποθεμάτων κατά το ποσό των 1,025 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων αναγκών για την κάλυψη των προς εκτέλεση εκκρεμών παραγγελιών καθώς στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά το ποσό των 3,977 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών.

β) στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 4,914 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα, τόσο της εξόφλησης των προγραμματισθέντων υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους προμηθευτές, λόγω της αυξημένης παραγωγής όσο και της προαναφερόμενης μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022 και συγκριτικά για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (καθώς και σε σωρευτική βάση 9μήνου και για τις 2 περιόδους) απεικονίζονται, για λόγους ευχερέστερης αποτύπωσης στους ακόλουθους πίνακες (ποσά σε χιλ. ευρώ):

Mevaco: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών το γ΄ 3μηνο και στο 9μηνο-1

Όπως επισημαίνει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της:

«Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η δραστηριότητα της εταιρείας και τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη αυτής δεν επηρεάσθηκαν ουσιωδώς από την ενεργειακή κρίση, την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και τις συνθήκες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει. Άλλωστε, η επιχειρηματική έκθεση της εταιρείας στις εμπλεκόμενες σε σύρραξη χώρες είναι σχεδόν μηδενική, καθόσον κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσεως 2022 (1.7- 30.9.2022), η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις μόνο στην αγορά της Ρωσίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,08% του κύκλου εργασιών της και σωρευτικά για το Α΄ εννεάμηνο της χρήσης (1.1-30.9.2022) πωλήσεις που αντιστοιχούν στο 0,25% του κύκλου εργασιών της, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση 2021 (1.1.-31.12.2021) οι σχετικές πωλήσεις ανήλθαν σε ποσοστό μόλις 0,39% του κύκλου εργασιών της.

Αντιθέτως η εταιρεία κεφαλαιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, τις ισχυρές οργανωτικές δομές και παραγωγικές της υποδομές, τη μακροχρόνια εμπειρία ως προς την επιτυχή υλοποίηση σύνθετων έργων, τα οποία διακρίνονται για τις αυστηρές προδιαγραφές και τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις τους, καθώς και τον στρατηγικά στοχευμένο και συστηματικά επιδιωκόμενο εξαγωγικό προσανατολισμό της, κατάφερε να επιτύχει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, γεγονός που είχε άμεση και θετική επίδραση στο σύνολο των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης και δημοσίευσης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να υπάρξουν ασφαλείς και αξιόπιστες προβλέψεις και εκτιμήσεις, λόγω της ρευστότητας και αβεβαιότητας του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας, καθόσον η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι άρτιες εγκαταστάσεις και υποδομές της, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και ικανοποιητικών ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με το ύψος των προς εκτέλεση παραγγελιών της, με βάση και το ευρύτερο συμβασιοποιημένο αντικείμενό της (εντός και εκτός Ελλάδος), αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, τα οποία παρέχουν τα ασφαλή εχέγγυα για την προσήκουσα και αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση της κρατούσας ενεργειακής και οικονομικής διαταραχής και τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και δεδομένου ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα της εταιρείας, καθόσον οι επιπτώσεις αυτής σε σχέση με την Εταιρεία περιορίζονται στα αρνητικά επακόλουθα στην μεταφορική και εφοδιαστική αλυσίδα (ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη), η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική πολιτική της, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού να μετακυλείεται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με βάση τις εκάστοτε συνθήκες του ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της εταιρείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές αυτής παρακολουθεί στενά και μελετά σε συστηματική βάση όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται τόσο με την ενεργειακή κρίση και την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία όσο και το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της και προβαίνει στη λήψη όλων των αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέτρων για την εξασφάλιση της ακώλυτης παραγωγικής λειτουργίας και της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας αυτής, με σκοπό τη διατήρηση των θετικών της επιδόσεων».

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News