ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τo project της διαλειτουργικότητας

Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τo project της διαλειτουργικότητας

Η διαλειτουργικότητα είναι ένας όρος που λίγοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, τα πληροφοριακά συστήματα που διαλειτουργούν, που είναι συμβατά μεταξύ τους, καθιστούν δυνατή την άμεση επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου. Και κατ’ επέκταση η ζωή των συναλλασσόμενων με το Δημόσιο γίνεται ευκολότερη.

Πλέον, η υλοποίηση του έργου από την Κοινωνία της Πληροφορίας που θα επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης. Κι αυτό ύστερα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την, προ ημερών, έγκριση, κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, που παρήσχε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη συμφωνία-πλαίσιο συνολικού προϋπολογισμού 55,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ).

Όπως εξηγούν όσοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο έργο, η σημασία της έγκρισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι διττή.

Αφενός επιτρέπει να προχωρήσει ένα σημαντικό έργο, που εφόσον ολοκληρωθεί έγκαιρα, θα αποτελέσει πραγματική μεταρρύθμιση.

Αφετέρου η συγκεκριμένη σύμβαση είναι η πρώτη αυτού του είδους, που λαμβάνει το πράσινο φως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφότου δηλαδή, οι ανάδοχοι υπογράψουν τη συμφωνία-πλαίσιο, το έργο θα διαιρεθεί σε επιμέρους υποέργα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Ακολούθως, θα προχωρήσουν οι υπογραφές των εκτελεστικών συμβάσεων για το κάθε υποέργο, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που υπάρχουν τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η διαδικασία της ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων θα πραγματοποιείται με σειρά κατάταξης (rotation) και όταν ολοκληρωθεί, οι αναθέσεις ξεκινούν εκ νέου από τον πρώτο οικονομικό φορέα στη σειρά κατάταξης.

H εκ περιτροπής ανάθεση των συμβάσεων, που προβλέπει η εν λόγω συμφωνία – πλαίσιο, σε όλους τους οικονομικούς φορείς επιταχύνει την υλοποίηση των έργων.

Στο δια ταύτα, το έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι συναλλαγές μεταξύ των κρατικών φορέων ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Ύστερα από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Κοινωνία της Πληροφορίας αναμένεται να καλέσει για τη διαδικασία των υπογραφών τα δώδεκα σχήματα που θα υπογράψουν τις εκτελεστικές συμβάσεις για το κάθε υποέργο.

Πρόκειται για την Planet, την Cosmote, την κοινοπραξία Profile-DBC, την Ernst&Young με την OTC, την Intrasoft με την Computer Team, τη Uni Systems, την iKnowHow, το σχήμα των Byte – Solutions Hellas, την Indigital με την Intraway, τη Singular Logic, την PwC, την κοινοπραξία Vodafone-Cosmos Business Systems-Q&R, τη Deloitte, το σχήμα European profiles-Evolution projects plus-Appart, την IBM, την κοινοπραξία Γνώμων-Meccanica-Ευρωσύμβουλοι και το κονσόρτσιουμ των Dataverse-Bee group-Cognity-Initia.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News