ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς θα ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους οι τράπεζες: Από τις πωλήσεις δανείων στις συνθετικές τιτλοποιήσεις

Πώς θα ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους οι τράπεζες: Από τις πωλήσεις δανείων στις συνθετικές τιτλοποιήσεις

Το βάρος από τις πωλήσεις δανείων στις συνθετικές τιτλοποιήσεις (synthetic securitization) μετατοπίζουν οι τράπεζες σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφάλαιά τους, εν μέσω του δυσμενούς κλίματος στις αγορές που έχει εκτοξεύσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων για ομολογιακούς τίτλους.

Οι συνθετικές τιτλοποιήσεις σε αντίθεση με τις «κλασικές» είναι μεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου για τα ενήμερα δάνεια του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και εξασφαλίζουν μείωση των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA), δηλαδή του παρονομαστή στην εξίσωση που καθορίζει το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Στην συνθετική τιτλοποίηση οι τράπεζες δεν μεταβιβάζουν το προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο, αλλά αντίθετα μεταφέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο μέσω σύμβασης ασφαλίστρου κινδύνου που συνάπτουν με επενδυτές και έτσι ελαφρύνουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις. Οι τράπεζες καταφεύγουν στις συνθετικές τιτλοποιήσεις προκειμένου να συγκρατήσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL).

Αυτό γιατί ο στόχος MREL είναι ουσιαστικά ένας κινητός στόχος, που συνδέεται με τη μεγέθυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου και τα στοιχεία σταθμισμένου ενεργητικού που έχουν στον ισολογισμό τους οι τράπεζες. Με τον τρόπο αυτόν, όσο αυξάνεται το δανειακό χαρτοφυλάκιο μεγεθύνεται και ο στόχος για κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι τράπεζες καλούνται να αυξήσουν τους κεφαλαιακούς τους δείκτες είτε απευθείας με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είτε μέσω εναλλακτικών πηγών, όπως οι ΑΤ1 εκδόσεις, τα senior prefered ή οι Tier II ομολογιακοί τίτλοι, που στον τρέχον οικονομικό περιβάλλον έχουν καταστεί εξαιρετικά ακριβές πηγές άντλησης κεφαλαίων. 

Οι μέχρι τώρα κινήσεις των τραπεζών

Σε συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα η Alpha Bank, η Eurobank και η τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του 9μήνου, ανακοίνωσαν την επέκταση του προγράμματος συνθετικών τιτλοποιήσεων για το 2023 με στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων τους. Συγκεκριμένα η Alpha Bank ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε δύο τέτοιου τύπου συναλλαγές το 2023, οι οποίες θα προσθέσουν 65 μονάδες βάσης στα κεφάλαιά της, έχοντας ως στόχο την κάλυψη MREL 26,87% έως τις αρχές του 2026 με βάση το σημερινό ύψος των RWA που ανέρχονται στα 34,7 δισ. ευρώ.

H τράπεζα Πειραιώς θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 30 μονάδες βάσης μέσω δύο συναλλαγών εντός του 2022, η πρώτη από τις οποίες υλοποιήθηκε ήδη το γ’ τρίμηνο του έτους. Ο στόχος το MREL έως τις αρχές του 2026 τίθεται στο 23,75%, με βάση το σημερινό ύψους των RWAs της Τράπεζας που ανέρχονται σε 31,5 δισ. ευρώ. Σε ανάλογες κινήσεις θα προχωρήσει και η Eurobank, έχοντας ως στόχο MREL με βάση το σημερινό ύψος των RWA που ανέρχεται στα 42,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. 

Τα σημαντικότερα οφέλη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία συνολικά από τις συνθετικές τιτλοποιήσεις είναι: (α) η απελευθέρωση υφιστάμενων κεφαλαίων (μείωση απαιτήσεων σε κεφαλαιακή επάρκεια) και συνεπώς η αύξηση της δανειοδοτικής τους ικανότητας προς την πραγματική οικονομία, (β) οι εισροές κεφαλαίων από περισσότερο διαφοροποιημένη βάση ξένων επενδυτών και (γ) η άμβλυνση ή η αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου και ειδικότερα του κινδύνου συγκέντρωσης και κατά συνέπεια η υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Υψηλός πληθωρισμός και χαμηλά επιτόκια ροκανίζουν τις καταθέσεις

Αυξάνονται τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Δάνεια: Φρένο σε πλειστηριασμούς, φόβοι για νέα χρέη

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News