ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Στο τέλος του 2022 οι αποφάσεις για το μέρισμα

Eurobank: Στο τέλος του 2022 οι αποφάσεις για το μέρισμα

Σε συνεχή διάλογο με τις εποπτικές αρχές για το θέμα της διανομής μερίσματος για την τρέχουσα οικονομική χρήση, βρίσκεται η διοίκηση της Eurobank, εκτιμώντας ότι τα οριστικά αποτελέσματα για το 2022, βάσει των οποίων θα εξαρτηθεί και η απόφαση του επόπτη θα είναι ισχυρότερα
των αρχικών προβλέψεων.

Αυτό επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Eurobank Φωκίων Καραβίας, μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα 9μήνου, το ύψος των οποίων ανήλθε στα 932 εκατ. ευρώ, επίπεδο που υποδηλώνει την ισχυροποίηση των μεγεθών του Ομίλου και θωρακίζει τις εκτιμήσεις για το 2022. Οι αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη του έτους, λαμβάνοντας υπόψη και εξωγενείς παράγοντες όπως ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του πληθωρισμού.

Οι προβλέψεις της διοίκησης για το 2022 ανεβάζουν:

 • την οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων στα 3 δισ. ευρώ
 • τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στο 1,1 δισ. ευρώ
 • τα οργανικά λειτουργικά κέρδη στα 800 εκατ. ευρώ
 • την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 11%
 • τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,17 ευρώ
 • τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 5,5% και τον δείκτη
  κάλυψης στο 70%
 • τον βασικό κεφαλαιακό δείκτη με πλήρη επίπτωση του IFRS 9 sto 14,6%
  και την συνολική κεφαλαιακή επάρκεια στο 17,5%

Τα αποτελέσματα για την τρέχουσα χρονιά βασίζονται στις θετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου των δανείων με σταθεροποίηση της εισροής νέων κόκκινων δανείων τόσο από το επιχειρηματικό όσο και από το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. Την τάση αυτή σύμφωνα με την διοίκηση της Eurobank πιστοποιεί η ανάλυση ευαισθησίας που έχει πραγματοποιηθεί στο χαρτοφυλάκιο λιανικής της Τράπεζας, βάσει της οποίας η αύξηση των επιτοκίων κατά 300 μονάδες βάσης, θα έχει μικρή επίπτωση στα κυμαινόμενα δάνεια (της τάξης του 10% στην μηνιαία δόση) για το 50% των δανείων, ενώ διαχειρίσιμη θεωρείται η επίπτωση και το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο, για το οποίο η επίπτωση εκτιμάται στο 20%-25% της μηνιαίας δόσης, που υπολογίζεται στα 60-70 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο και λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων επιπτώσεων μέσω αυξημένων προβλέψεων.

Να σημειωθεί ότι τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά 2,5 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, εκ των οποίων το 62% προήλθε από την Ελλάδα και το 38% από το εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 43,1δισ. ευρώ στο τέλος 9μήνου, περιλαμβανομένων και των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 24,7 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10,3 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,4 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα έχει ικανοποιήσει τον τρέχοντα στόχο για τα κεφάλαια MREL και με δεδομένη την επιδείνωση των συνθηκών στις αγορές θα εξετάσει την σταδιακή υποκατάσταση του Tier II ομολόγου που είχε εκδώσει το 2018 για το σκέλος μόνο που δεν προσμετράται στα ίδια κεφάλαια. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο  ύψους 950 εκατ. ευρώ είχε καλυφθεί από το ελληνικό δημόσιο με επιτόκιο 6,4% και με δυνατότητα ανάκλησης το 2023, δικαίωμα που η Τράπεζα εξετάζει να μην ασκήσει, παρά μόνο για το σκέλος που αντιστοιχεί στην ετήσια απομείωσή του. Να σημειωθεί ότι ο SRB για τα Tier II ομόλογα ορίζει ότι μετά την 5ετία απομειώνεται η αξία τους που υπολογίζεται στα εποπτικά κεφάλαια κατά 20% κάθε χρόνο και επομένως όσο πλησιάζουν στην ωρίμανσή τους μειώνεται και η συνεισφορά τους στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Eurobank: 1,1 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο – Οι στόχοι για τη χρονιά

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News