Business & Finance Δευτέρα 7/11/2022, 18:43
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Moody’s: Αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες

Moody’s: Αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες

Η Moody’s Investors Service (Moody’s) αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις των καταθέσεων έξι ελληνικών τραπεζών, κατά μία ή δύο βαθμίδες, καθώς και την Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) τριών από αυτές τις τράπεζες.

Οι αξιολογήσεις ανά τράπεζα 

Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε την βασική πιστωτική αξιολόγηση της Alpha Bank σε B1 από B2, τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε Ba2 από B1 και την αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους σε Ba3 από B2. Επιπλέον, αναβάθμισε το outlook της τράπεζας σε θετικό από σταθερό.

Η βασική πιστοληπτική αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε από B2 από Β3, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε Ba3 από B2 και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους σε B1 από B3. Επίσης αναβαθμίστηκε και το outlook της Τράπεζας Πειραιώς σε θετικό από σταθερό. 

Η βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της Παγκρήτιας Τράπεζας αναβαθμίστηκε στο caa2 από caa3,  η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε B3 από Caa2. H βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώθηκε σε B1, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B1. Η βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της Eurobank επίσης παρέμεινε στο B1, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε Ba3 από B1. H βασική αξιολόγηση της Attica Bank παρέμεινε στο caa3 και η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων σε Caa1 από Caa2. 

Το σκεπτικό της αξιολόγησης

Σύμφωνα με τη Moody’s η αναβάθμιση βασίστηκε στις διαρθρωτικές βελτιώσεις της ελληνικής οικονομίας, τις σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, τη βελτίωση των βασικών κερδών και στην περίπτωση της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε. την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Αποτυπώνει επίσης την άποψη του οίκου αξιολόγησης για καλύτερα ποσοστά ανάκτησης σε μια ανάλυση σεναρίου εξυγίανσης τραπεζών.
Ο κύριος μοχλός αξιολόγησης είναι η βελτιωμένη οικονομική θέση της Ελλάδας, με καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και πιστώσεων που παρέχουν ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας για τις τράπεζες της χώρας. Οι διαρθρωτικές βελτιώσεις και οι μεταρρυθμίσεις έχουν βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε κραδασμούς. Ως αποτέλεσμα, η Moody’s ανέβασε το μακροοικονομικό προφίλ που εκχωρεί στην Ελλάδα και αύξησε επίσης τις υποθέσεις της αξίας ανάκτησης σε ένα σενάριο εξυγίανσης για τις ελληνικές τράπεζες, το οποίο είναι ο κύριος μοχλός για την αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων για και οι έξι τράπεζες. Αυτές οι θετικές εξελίξεις στο λειτουργικό περιβάλλον σηματοδοτούν επίσης χαμηλότερους κινδύνους για τα προφίλ φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών.

Ένας ισχυρός τουριστικός τομέας, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις θα οδηγήσουν σε υγιή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 5,3% περίπου το 2022 με βάση τις προσδοκίες του οίκου αξιολόγησης, που θα είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ στο 2,2%. Η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει καλά από το σοκ της πανδημίας, χωρίς μόνιμη ζημιά, καθώς ο αναζωογονημένος τουριστικός τομέας και τα μέτρα στήριξης των αρχών μετριάζουν τις επιπτώσεις του οικονομικού σοκ. Αν και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί απότομα στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούνται από ευρύτερες πιέσεις τιμών και αποδυναμώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ η αύξηση των επιτοκίων θα επιβαρύνει τις επενδύσεις, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από άλλες χώρες της ΕΕ .

Οι πιστωτικές συνθήκες στη χώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, με σημαντική πτώση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 9,5% των συνολικών δανείων και απαιτήσεων τον Ιούνιο του 2022 από περίπου 40% τον Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό βελτίωσε επίσης την ικανότητα δανεισμού των τραπεζών στην πραγματική οικονομία και την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών. Η σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων στο τραπεζικό σύστημα προήλθε κυρίως από τις σημαντικές τιτλοποιήσεις NPE που πραγματοποίησαν οι τράπεζες μέσω του κρατικού συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων με την ονομασία «Ηρακλής». Αντίστοιχα, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν νέους αντίθετους ανέμους και προκλήσεις, που προκύπτουν από πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση των επιτοκίων που πιθανότατα θα επηρεάσουν την προσιτότητα του χρέους και την ικανότητα αποπληρωμής των ευάλωτων δανειοληπτών.

Δεδομένων των παραπάνω βελτιώσεων στην οικονομία, η Moody’s αναθεώρησε τις παραδοχές της για την ανάκαμψη αναβαθμίζοντας τα συνολικά πιστωτικά προφίλ και τις αξιολογήσεις καταθέσεων τους. Αυτό οδηγεί τον οργανισμό αξιολόγησης να αναμένει χαμηλότερη σοβαρότητα ζημιών μετά την πτώχευση για τις ελληνικές τράπεζες (στο 8% κατά μέσο όρο των ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, από 13% πριν), πράγμα που σημαίνει ότι δυνητικά χαμηλότερο ποσοστό καταθέσεων και άλλων υποχρεώσεων υπάρχει κίνδυνος απώλειας σε ένα σενάριο εξυγίανσης. Ο άμεσος αντίκτυπος αυτών των αναθεωρημένων παραδοχών ήταν η αναβάθμιση της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών κατά μία βαθμίδα, με βάση την ανάλυση απώλειας δεδομένης αποτυχίας (LGF) του οργανισμού αξιολόγησης.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News