ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τηλεπικοινωνίες: Τι «τρέχει» με τη United Group – Η αποκαλυπτική έκθεση της JP Morgan

Πόσα έσοδα θα αποφέρει το πωλητήριο στους πύργους της UG. Τι αναφέρει έκθεση της JP Morgan

Τηλεπικοινωνίες: Τι «τρέχει» με τη United Group – Η αποκαλυπτική έκθεση της JP Morgan

Από τον Μάρτιο του 2019 οπότε η BC Partners απέκτησε ποσοστό πλειοψηφίας στην United Group, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μετά από μισθώσεις (Ebitda-al) του ομίλου παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου υπερτριπλασιάστηκαν. Τα Ebitda-al από περίπου 300 εκατ. ευρώ το 2019, θα ανέλθουν σε 920 εκατ. ευρώ φέτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις που περιέχει πρόσφατη ανάλυση της JP Morgan. Μονόδρομο για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα υπήρξαν οι συνεχείς επενδύσεις και η εξαγορά, από το 2020, έξι εταιρειών, από τις οποίες οι δύο (Nova και Wind) βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ωστόσο, ο υπερτριπλασιασμός του Ebitda-al, ενός μεγέθους – δείκτη για την ευρωστία των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών δεν είναι χωρίς τίμημα. Η έκθεση του ευρωπαϊκού τμήματος αναλύσεων της JP Morgan, που παρουσιάζει το Moneyreview.gr, τοποθετεί το χρέος κυμαινόμενο επιτοκίου της United Group σε 1,5 δισ. ευρώ. Και εκτιμά ότι το κόστος του ομολογιακού δανεισμού της θα αυξηθεί από το 2023 και ύστερα κατά 3 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης του επιτοκίου Euribor κατά 2,5%. Επίσης, οι αναλυτές τοποθετούν το ενοποιημένο χρέος της United Group σε 5,4 δισ. ευρώ για τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα ακόμη με τους αναλυτές, η United Group έχει καταστήσει σαφές ότι η υλοποίηση του business plan της δεν απαιτεί επιπρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex), με την «εταιρεία να επικεντρώνεται στην παραγωγή καθαρών ταμειακών ροών». Να σημειωθεί εν παρόδω ότι η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει στην Ελλάδα 2 δισ. ευρώ, έως το 2027, ποσό του οποίου το μεγαλύτερο τμήμα θα οδηγηθεί στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών.

Σε κάθε περίπτωση εάν λάβουμε υπόψη τους δύο παραπάνω παράγοντες, την επιβάρυνση του (υψηλού) χρέους της United Group λόγω ανόδου επιτοκίων και τον προσανατολισμό της στη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών, γίνεται αντιληπτό γιατί η εταιρεία, όπως ανακοίνωσε, πρόσφατα, αποφάσισε να βάλει «πωλείται» σε τμήμα των παθητικών υποδομών της, των πύργων τηλεπικοινωνιών.

Τα αναμενόμενα έσοδα

Τα έσοδα από την πώληση της TowerCo, της εταιρείας παθητικού εξοπλισμού της United Group θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή των ομολόγων λήξεως 2024 και 2025 (συνολικής αξίας 1,075 δισ. ευρώ), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Κατά την JP Morgan, η United Group διαθέτει χαρτοφυλάκιο 4.700 πύργων σε Βουλγαρία, Σλοβενία και Κροατία το οποίο, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας τον περασμένο Ιανουάριο, έχει αποφέρει λειτουργικά κέρδη (Ebitda-AL) 55 έως 60 εκατ. ευρώ.

Με βάση το συγκεκριμένο μέγεθος και χωρίς να είναι γνωστές οι μισθωτικές συμφωνίες για τους πύργους της United Group, η JP Morgan εκτιμά ότι το πωλητήριο θα μπορούσε να αποφέρει στην εταιρεία έσοδα της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ. Κι αυτό δεδομένου ότι αντίστοιχα deals έχουν κλείσει σε τίμημα που αντιστοιχεί σε 20 φορές τα Ebitda-al. Οι αναλυτές τοποθετούν την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Η τρέχουσα ρευστότητα της United Group συνίσταται σε ταμειακά διαθέσιμα 120 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει πρόσβαση σε κεφάλαια της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ που αφορούν τις υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές της.

Επίσης, φέτος, κατά τη JP Morgan τα έσοδα της United Group από την Ελλάδα τοποθετούνται σε 811 εκατ. ευρώ,  ενώ τα Ebitda-al ανέρχονται σε 241,2 εκατ. ευρώ.

Νέα πωλητήρια;

Οι αναλυτές της διερωτώνται εάν η United Group πρόκειται να προχωρήσει στην πώληση και άλλων περιουσιακών στοιχείων της που δεν σχετίζονται με τη βασική δραστηριότητά της (non – core assets). Η διοίκηση της εταιρείας, έχει, όπως σημειώνουν, εμμέσως πλην σαφώς αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων συγχωνεύσεων και εξαγορών, έχοντας δηλώσει (σ.σ.: σε τηλεδιάσκεψη αναλυτών) ότι έχει δεχτεί επενδυτικό ενδιαφέρον για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της. Επίσης, κατά την JP Morgan, η United Group ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της σε καθεμία από τις επτά αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους αναλυτές, η μείωση του χρέους μέσω των εσόδων από την πώληση των Πύργων, σημαίνει ότι οι μέτοχοι, βλέπουν αξία στην επένδυση που έχουν πραγματοποιήσει στην εταιρεία.

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Οι αναλυτές της JP Morgan είναι πεπεισμένοι ότι η εταιρεία θα κάνει χρήση σειρά χρηματοδοτικών επιλογών προκειμένου να υλοποιήσει τις επενδύσεις τις σε υποδομές οπτικής ίνας. Άλλωστε, όπως αναφέρουν, η πρακτική της πώλησης τμήματος των εταιρειών που έχουν αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη οπτικής ίνας (FiberCo) ή η δημιουργία joint ventures είναι διαδομένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, ως γνωστόν, η Hellenic Open Fiber (HOF), θυγατρική της Nova-Wind (μέλος της United Group) θα «τρέξει» τις επενδύσεις σε οπτική ίνα.

Κατά τη JP Morgan, το κόστος ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών, που θα αποτελέσει σημαντική συνιστώσα των μελλοντικών επενδύσεων της United Group, τοποθετείται -ως κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex)- σε 30 εκατ. ευρώ φέτος, ποσό που αυξάνεται μετέπειτα σε 70 εκατ. ευρώ. Κατά το πρώτο εξάμηνο, η εταιρεία επένδυσε στην Ελλάδα 55 εκατ. ευρώ. Η JP Morgan εκτιμά ότι το Capex της United Group τη φετινή χρονιά θα ανέλθει σε 700 εκατ. ευρώ, επειδή η εταιρεία ολοκληρώνει τις πρόσφατες εξαγορές εταιρειών και προχωρά στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, κυρίως στην Ελλάδα, την Κροατία και τη Βουλγαρία. Οι αναλυτές εκτιμούν ακόμη ότι η συγχώνευση της Nova με την Wind θα οδηγήσει, από το 2023 σε εξοικονόμηση κόστους της τάξεως των 36 εκατ. ευρώ λόγω συνεργειών.

Ευρύτερα, κατά την JP Morgan, οι λειτουργικές επιδόσεις της United Group παραμένουν συμπαγείς και συμβαδίζουν με το business plan της εταιρείας για οργανική ανάπτυξη της τάξεως του 5%. Οι αναλυτές εκτιμούν ακόμη ότι η εταιρεία είναι σε θέση να διαχειριστεί το αυξημένο κόστος (λόγω πληθωρισμού κτλ) με τις λειτουργικές δαπάνες να τοποθετούνται σε 0,8%, έναντι πληθωρισμού 9 έως 12% στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Διαβάστε επίσης: 

Nova – Wind: Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ σε δίκτυα οπτικών ινών

Ταχύτερη η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών

Nova-Wind: Επενδύσεις σε οπτικές ίνες μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News